ČSOK  obchodní komora připravuje mezinárodní konferenci v Budapešti se zaměřením na advokacii a justici.


Na přelomu listopadu a prosince se, po delší přestávce vynucené pandemií, uskuteční pracovní cesta prezidenta obchodní komory do Ruské federace. Hlavním cílem cesty jsou osobní  jednání s představiteli unoverzit a institucí zabývajících se vzděláváním,vědou a výzkumem.


ČSOK obchodní komora intenzivně pokračuje v podpoře a rozvoji konkrétních aktivit zaměřených na podporu a spolupráci českých a zahraničních firem na třetích trzích.


Prezident ČSOK se v listopadu zúčastnil pracovní snídaně spojené se setkáním s představiteli malého a středního businessu.


V minulých dnech se sešel prezident komory s obchodním radou Velvyslanectví Slovenské republiky v Praze, aby společně posoudili a našli reálné možnosti obchodní a exportní spolupráce českých a slovenských firem na třetîch trzích. 


DALŠÍ ČLÁNKY