Ve středu 22.7. se uskutečnilo pracovní setkání vedení státní technické univerzity VŠCHT Praha ,kterou zastupovali prorektoři,dekani,prodekani a další vyšší funkcionáři univerzity a ČSOK obchodní komory reprezentovaně jejím prezidentem, Vlastou Bohdalovou viceprezidentkou pro vzdělávání,vědu a výzkum a Tomášem Müllerem, education attaché ČSOK.


Vedení komory v pondělí 20.7.uskutečnilo sérii setkání a jednání s vedoucími představiteli partnerských univerzit zapojených do komorového klastru ČSOK. 


Ve dnech 14. - 15.7. se na VŠB - Technické univerzitě Ostrava uskutečnila série pracovních jednání, konzultací a porad mezi delegací ČSOK vedenou prezidentem komory a viceprezidentkou komory pro vzdělávání, vědu a výzkum Mgr. Vlastou Bohdalovou a zástupci vedení univerzity. 


ČSOK obchodní komora zorganizovala na technické univerzitě VŠB Ostrava pracovní setkaní představitelů firem českého těžebního průmyslu.


Dne 30. června 2020 uspořádalo Ruské exportní centrum společně s Obchodním zastoupením Ruske federace  v České republice a Českou-stredoasijskou obchodní komorou  mezinarodni videokonferenci českých a ruských firem podnikajících v oblasti stavebních materiálů, včetně dřevostaveb, inženýrských sítí  a komunálních služeb, v online formátu.


DALŠÍ ČLÁNKY