ČSOK obchodní komora uzavřela smlouvu o obchodní spolupráci a podpoře s českou vědeckotechnologickou společností iSky Technology zabývající se komerčními aktivitami ve vesmíru.


ČSOK obchodní komora založila mezinárodní klastr "Dřevostavby". Tato aktuální iniciativa komory je vyvrcholením dlouhodobých komorových aktivit zaměřených na poskytnutí ekonomicky výhodných rodinných domů mladým rodinám. Pilotním projektem je...

19. 4. 2021

Nornickel

Nornikel je ruská společnost podnikající v oboru těžby niklu a paladia. Její hlavní závody jsou v okolí Norilsku, nedaleko Jeniseje v severním Rusku. Kromě toho má závody na poloostrově Kole v Nikelu, Zapoljarném a Mončegorsku, v západním Finsku v Harjavaltě a v Botswaně a Jihoafrické republice.


Prezident komory se setkal s novým ředitelem Ruského střediska vědy a kultury v Praze.Obsahem jednání bylo hledání společných témat, která budou přínosem pro obě strany.Z pohledu ČSOK jde zejmena o podporu českého exportu a mezinárodního meziuniverzitního vzdělávání a spolupráce v oblasti vědy, výzkumu a techniky.


25. 3. 2021

Tambov

ČSOK obchodní komora pořádala 23.března ve spolupráci s obchodním zastupitelstvím Ruské federace v Praze online workshop "Obchodně-ekonomická spolupráce Tambovské oblasti a České republiky".


DALŠÍ ČLÁNKY