ETCE

ČSOK působí úspěšně na východních trzích prostřednictvím svých teritoriálních kanceláří. ČSOK  podporuje projekty v oblasti státem financovaných projektů jako jsou  výstavba, rekonstrukce, modernizace energetických zdrojů, rekonstrukce a výstavba energetických sítí, projekty větrných a fotovoltaických elektráren,  spolupráce v oblasti těžby a transportu nafty a plynu, dodávky nových technologií vedoucích k úsporám v energetickém průmyslu.

Od počátku se ČSOK se svými členy  zaměřila na projekty v oblasti státem financovaných projektů v oborech:

1/Energetika a petrochemie

V oblasti energetiky a petrochemie pracuje při CSOK pracovní skupina firem pod názvem  “Energy Technology Cluster–EAST”, která tvoří moderní strojírenskou základnu nabízející komplexní služby které zahrnují:

• předprojektovou přípravu
• projekčních činnost
• inženýrskou činnost
• konstrukčních práce
• dodávky komponentů (čerpadla, pumpy,armatury, tlakové nádoby….)
• dodávky a montáže technologických celků
• uvedení celého díla do provozu

Jedná se o služby a dodávky při výstavbě, rekonstrukci, modernizaci a rozšíření energetických zdrojů, rekonstrukci a výstavbě energetických sítí, projektech větrných a fotovoltaických elektráren,  spolupráci v oblasti těžby a transportu nafty a plynu, dodávky nových technologií vedoucích k ekonomizaci a úsporám v energetickém průmyslu, vzdělávání a školení, .. atd.

2/ ČOV,vodovody a kanalizace

V oblasti vodohospodářských staveb jsou využívány nejmodernější metody a technologie nbízíme:

• projekční služby,  návrhy řešení všech problémů týkající se vodního hospodářství (vodovody, kanalizace, ČOV, úpravny vod, čerpací stanice, vodojemy…)
• řízení staveb- inženýrská činnost
• kompletní výstavbu a rekonstrukci  všech produktovodů (vodovodů, kanalizací, plynovodů…), rekonstrukce jsou prováděny  také za pomoci  bezvýkopých technologií.
• kompletní výstavbu a rekonstrukce  ČOV, úpraven vod, vodojemů, čerpacích stanic (jak pro komunální vody, průmyslové i chemické vody).
• výstavbu a sanaci veškerých betonových vodohospodářských konstrukcí za pomocí nejmodernějších postupů a technologií.
• kamerové prohlídky a čištění veškerých produktovodů s možností diagnostiky těchto produktovodů

3/ Stavebnictví, inženýrská činnost, doprava

Při realizaci zakázek využíváme nejmodernějších postupů a technologií na světové úrovni. Nabízíme služby a dodávky v oblasti poradenství, inženýringu a realizaci zakázek v odvětvích:

• mostní a inženýrské konstrukce
• geodézie a GIS
• inženýrská geologie
• geotechnické a podzemní stavby
• průmyslové využití biotechnologií
• územní plánování
• systémy městské veřejné dopravy, inteligentní řízení dopravy, telematické aplikace
• železniční stavby
• silniční a dálniční stavby
• urbanistika, pozemní stavby
• vodohospodářské stavby

4/ Bezpečnostní technologie, IT

V oblasti bezpečnostních technologií nabízíme služby  v oblasti zabezpečení administrativních budov, komerčních a průmyslových objektů, zabezpečení bank a  finančních institucí, zabezpečení
bankomatů, zabezpečovací systémy a řešení pro armádu a policii, bezpečnostní systémy  v silniční,
železniční a letecké dopravě, systémy na ochranu osob a majetku….

• EZS- Elektrická zabezpečovací signalizace
• EPS - Elektrická požární signalizace
• CCTV - Uzavřený televizní okruh, kamerové systémy
• EKV - Elektronická kontrola vstupu
• PCO – přenosové systémy a pulty centralizované ochrany
• Perimetrické střežení
• Mechanické zábrany
• Nadstavbové systémy

V oblasti IT technologií reagujeme na konkrétní požadavky klientů. Navrhujeme  optimální řešení, realizujeme dodávky technologií a aplikací které stavíme přímo na konkrétního zákazníka.

5/ Potravinářství a zemědělství

Realizujeme dodávky technologií pro zemědělský a potravinářský průmysl. V oblasti zemědělské produkce nabízíme technologie zaměřené na skladování a zpracování zemědělských produktů:

• dodávky a montáž zařízení pro skladování, dopravu a zpracování obilí
• opravy a rekonstrukce posklizňových linek a výroben KS
• obilní sila, podlahové skladování,halové sklady
• sušárny obilí, sušičky obilí stacionární a mobilní
• posklizňové zpracování obilí
• horizontální a vertikální doprava( elevátory,redlery, šneky, pneumatická a vibrační doprava)
• čištění, prosévání, třídění, oddělování nečistot a příměsí, kalibrace
• mletí a drcení, šrotování
• extruze –krmivářské linky

 V potravinářství nabízíme dodávky a modernizaci:

 • chladícího zařízení pro:
  • chlazení  kapalin ve výrobních procesech např. pivovary a sladovny
  • zchlazování a zmrazování masa po porážce, k udržování teploty při jeho skladování a dalšímzpracování. Vhodnou volbou pístových nebo šroubových kompresorů lze docílit hlubokých teplot pro standardní i šokové zmrazování masa,ryb a drůbeže.
  •  chlazení technologické vody při zpracování mléka, mléčných výrobků a jejich skladování. Dále se využívá chladicí zařízení pro ochlazování vzduchu na hluboké teploty při výrobě a skladování mražených mléčných výrobků.
  • vychlazování prostor skladů ovoce, zeleniny a výrobků z nich, a to v baleném i nebaleném provedení, šokové mražení ovoce a zeleniny
 • potravinářské technologie na zpracování ovoce a zeleniny
  • mražení ovoce
  • mražení zeleniny
  • konzervace ovoce do plechu, skla a sáčků
  • výroba koncentrátů v aseptickém balení
  • sušení ovoce a zeleniny a léčivých bylin
 • Stroje na vážení a balení potravinářských produktů
  • Vertikální hadicové a horizontální balící stroje
  • Balící stroje na plnění a uzavírání předtvarovaných kelímků
  • Žlabové váhy
  • Vícemiskové váhy řízené procesorem
  • Skupinové baličky
  • Potravinářské dopravníky

Přínosy spolupráce firem v pracovní skupině jsou:

 • Úspora nákladů v oblasti marketingu a přípravy projektů
 • Zvýšení konkurenceschopnosti
 • Vyšší  efektivita  a  synergie v oblasti informačního servisu
 • Spolupráce členů skupiny na projektech
 • Propojení skupiny se zahraničními partnery
 • Spolupráce v oblasti  inovací a vzdělávání

Vedení klastru:

předseda výkonné rady:  Jiří Nestával
člen výkonné rady:   Radek Mazač