O NÁS

Česko-Středoasijská smíšená obchodní komora (dále jen Komora) je dobrovolným sdružením českých a zahraničních fyzických a právnických osob, které mají zájem na všestranné spolupráci mezi Českou republikou a zahraničím. Komora je právnickou osobou zřízenou podle §49 zákona č.42/1980 Sb. o hospodářských stycích se zahraničím , ve znění pozdějších předpisů. Souhlas se vznikem a stanovami komory vydalo Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky.

  • Komora napomáhá svou činností rozvoji hospodářských styků a obchodní spolupráce mezi českými podnikatelskými subjekty a mezi zahraničními podnikatelskými subjekty.
  • Hlavní činnost Komory spočívá v navazování a rozšiřování kontaktů mezi podnikatelskými subjekty, v poskytování informačního servisu podnikatelům, v pořádání seminářů a obchodních misí jak na území České republiky, tak v zahraničí.
  • Komora poskytuje standardní služby podnikatelským subjektům, zejména poradenství v oboru podnikání a investování v zahraničí, informace o specifikách v zahraničním obchodu, informační servis (databáze firem, nabídky a poptávky ze zahraničních i domácích databází), služby při vyhledávání obchodních partnerů a při organizaci kontaktních jednání. Za tímto účelem Komora napomáhá , mimo jiné v zajišťování a pořádání výstav, metodicky se účastní na organizaci a zřizování podniků se zahraniční majetkovou účastí, prosazuje zájmy členů u příslušných státních orgánů a napomáhá výměně zkušeností mezi členy Komory v otázkách hospodářské a vědecko-technické spolupráce.
  • Komora v případě potřeby vydává odborné obchodní publikace s aktuálními informacemi z oblasti obchodních styků