O NÁS

Česko-Středoasijská smíšená obchodní komora (dále jen Komora) je dobrovolným sdružením českých a zahraničních fyzických a právnických osob, které mají zájem na všestranné spolupráci mezi Českou republikou a zahraničím. Komora je právnickou osobou zřízenou podle §49 zákona č.42/1980 Sb. o hospodářských stycích se zahraničím , ve znění pozdějších předpisů. Souhlas se vznikem a stanovami komory vydalo Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky.

 • Komora napomáhá svou činností rozvoji hospodářských styků a obchodní spolupráce mezi českými podnikatelskými subjekty a mezi zahraničními podnikatelskými subjekty.
 • Hlavní činnost Komory spočívá v navazování a rozšiřování kontaktů mezi podnikatelskými subjekty, v poskytování informačního servisu podnikatelům, v pořádání seminářů a obchodních misí jak na území České republiky, tak v zahraničí.
 • Komora poskytuje standardní služby podnikatelským subjektům, zejména poradenství v oboru podnikání a investování v zahraničí, informace o specifikách v zahraničním obchodu, informační servis (databáze firem, nabídky a poptávky ze zahraničních i domácích databází), služby při vyhledávání obchodních partnerů a při organizaci kontaktních jednání. Za tímto účelem Komora napomáhá , mimo jiné v zajišťování a pořádání výstav, metodicky se účastní na organizaci a zřizování podniků se zahraniční majetkovou účastí, prosazuje zájmy členů u příslušných státních orgánů a napomáhá výměně zkušeností mezi členy Komory v otázkách hospodářské a vědecko-technické spolupráce.
 • Komora v případě potřeby vydává odborné obchodní publikace s aktuálními informacemi z oblasti obchodních styků

 

VYHLEDÁVÁNÍ OBCHODNÍCH KONTAKTŮ A PŘÍPRAVA OBCHODNÍCH JEDNÁNÍ

 1. zahraniční obchodní zástupci
 2. databáze zahraničních internetových firem
 3. zahraniční poptávky po kooperacích
 4. vyhledávání adres: velkoobchodníků,dealerů, potencionálních kupujících v nejnovějších zahraničních adresářích
 5. individuální vyhledávání a ověření vhodných obchodních kontaktů
 6. ověření zájmu o nabízený produkt
 7. ověření bonity zahraniční firmy

SLUŽBY PRO FIRMY

 1. obchodní zastoupení
 2. vyhledávání dodavatelů
 3. vyhledávání kooperačních partnerů
 4. zajištění a realizace misí a služebních cest
 5. organizace úvodních obchodních jednání
 6. obstarání legislativy
 7. informace o založení společnosti
 8. technické překážky vstupu na trh
 9. základní informace o ekonomickém, obchodním a právním prostředí

ČSOK poskytuje  svým členům a partnerům zázemí bohatých kontaktů a obchodních vazeb v cílových teritoriích jejich obchodních zájmů. Jejím úkolem je zkrácení cesty českých firem k investorům a konečným odběratelům, „otevrání těch správných dveří“ a příprava předkontraktačních jednání  s „disision makery“ a budování stabilní, dlouhodobé a aktivní obchodní regionální politiky, která umožní českým firmám podílet se na zakázkách a projektech dynamicky se rozvíjejících regionů světa. K tomu kom

 

VYHLEDÁVÁNÍ OBCHODNÍCH KONTAKTŮ A PŘÍPRAVA OBCHODNÍCH JEDNÁNÍ

 • obchodní a podnikatelské mise
 • stálé obchodní zastoupení prostřednictvím teritoriálních kanceláří ČSOK
 1. zahraniční obchodní zástupci
 2. zahraniīní poptávky po kooperacích
 3. vyhledávání adres: obchodníků, dealerů, potencionílních kupujících
 4. individuální vyhledávání a ověření vhodných obchodních kontaktů
 5. ověření zájmu o nabízený produkt
 6. ověření bonity zahraniční firmy
 7. organizace úvodních obchodních jednání v zahraničí
 8. zprostředkování tlumočnických a právních služeb

 

PROPAGACE, VELERHY A VÝSTAVY

 1. firemní prezentace české firmy na internetu CSOK v kategorii:produkt, celková nabídka, volné kapacity, kalendář akcí
 2. prezentace českých firem v zahraničí
 3. katalogové a vzorkové prezentace, mise
 4. průzkum veletrhu/výstavy

 

EXPORTNÍ PORADENSTVÍ

 1. odborné poradenství k otázkám techniky zahraničního obchodu
 2. zpracování exportních marketingových plánů
 3. poradenství k projektům a tendrům
 4. ověření bonity zahraniční firmy
 5. technické překážky vstupu na trh

 

EXPORTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 1. informace o plánovaných akcích exportního vzdělávání
 2. semináře k možnostem a podmínkám exportu do vybraných zemí
 3. semináře k aktuálním otázkám exportu
 4. cyklus seminářů k technice provádění zahraničního obchodu a realizaci vývozu

 

INFORMACE O JEDNOTLIVÝCH STÁTECH SVĚTA

 1. základní informace o ekonomickém a obchodním prostředí
 2. technické překážky vstupu na trh
 3. podmínky dovozních režimů agrárních a potravinářských produktů/dovozní překážky, fytosanitární a veterinární certifikáty
 4. obstarání místní legislativy
 5. informace o založení společnosti

 

ZAHRANIČNÍ POPTÁVKY - pro členy komory

 1. zahraniční poptávky
 2. zahraniční poptávky po kooperacích
 3. zahraniční obchodní zástupci
 4. zahraniční poptávky: a) ze zahraničních kanceláří
  b) z ambasád a konzulátů
  - poptávky po kooperacích - prezentace nabídky české firmy poptávajícímu zákazníkovi

 

PUBLIKACE A MANUÁLY

 1. elektronické verze publikací a manuálů
 2. obchodní příležitosti
 3. příručky pro exportéry
 4. marketingové informace o zahraničních trzích

SLUŽBY PRO FIRMY

 1. poptávky po českém zboží
 2. obchodní zastoupení pro české podniky
 3. vyhledávání dodavatelů
 4. vyhledávání kooperačních partnerů
 5. zprostředkování oborových informací a adresářů
 6. vyhledávání dodavatelů
 7. dotace,granty