AKADEMIE

Mezinárodní akademie diplomacie a obchodu zřízená dekretem prezidenta České Středasijské smíšené obchodní komory využívá   plán  obchodní a ekonomické strategie prezidenta Ruské federace k navázání spolupráce mezi ruskými a středoevropskými partnery v oblasti podnikání, ale i  realizaci programu akademické mobility pedagogů  a studentů vysokoškolských vzdělávacích institucí.


1