VZDĚLÁVÁNÍ

Vzdělání, věda a výzkum jsou disciplíny, které byly a jsou zásadním hybatelem lidstva. Znalosti a touha po nových informacích a vášeň tyto informace hledat a přinášet je to co žene lidstvo kupředu k novým břehům dosud nepoznaných kontinentů lidského vědění.

Teprve vzdělání dělá člověka člověkem. Teprve vzdělání dělá člověka lepším.

Vzdělání umožňuje nadhled a potlačuje bludy dnes cíleně šířené a přinášející tolik zla a bolesti do všech koutů naší planety.

Vzdělání umožňuje rozvíjet člověka samotného i svět kolem něj ve všech jeho směrech i barvách.

Vzdělání umožňuje poznat sebe sama a hledat v sobě to lepší a snažit se o svůj rozvoj, který bude přínosem nejen sobě, ale celému světu.

Možnost internacionalizace vzdělání je důležitým instrumentem napomáhajícím k vzájemnému chápání a porozumění. K vytváření spolupráce a přátelství bez hranic. K zabezpečení klidu a míru, pochopení a odpuštění.

Vzdělání je nutností pro budování a rozvíjení lepšího světa a kvality života nás všech.

K tomu všemu se snaží svým malým dílem přispět i naše obchodní komora.

A já děkuji všem, kteří se k nám na této cestě přidají a přiloží pomocnou ruku.

 

Jiří Nestával

Prezident obchodní komory 

Nový projekt ČSOK zaměřený na aktivní podporu rozvoje mezinárodní spolupráce v oblasti vzdělání, vědy a výzkumu.


Naše komora  velmi intenzivně pracuje na spuštění projektu poskytování kvalitního vzdělání všem lidem v zemích, kde ČSOK působí  pod pracovním názvem  : Comenius - educationem pro omnibus


1