ČSOK obchodní komora uzavřela smlouvu o obchodní spolupráci a podpoře s českou vědeckotechnologickou společností iSky Technology zabývající se komerčními aktivitami ve vesmíru.


ČSOK obchodní komora založila mezinárodní klastr "Dřevostavby". Tato aktuální iniciativa komory je vyvrcholením dlouhodobých komorových aktivit zaměřených na poskytnutí ekonomicky výhodných rodinných domů mladým rodinám. Pilotním projektem je komorový komunitní program 5domí, který ma za cíl ...

19. 4. 2021

Nornickel

Nornikel je ruská společnost podnikající v oboru těžby niklu a paladia. Její hlavní závody jsou v okolí Norilsku, nedaleko Jeniseje v severním Rusku. Kromě toho má závody na poloostrově Kole v Nikelu, Zapoljarném a Mončegorsku, v západním Finsku v Harjavaltě a v Botswaně a Jihoafrické republice.


Prezident komory se setkal s novým ředitelem Ruského střediska vědy a kultury v Praze.Obsahem jednání bylo hledání společných témat, která budou přínosem pro obě strany.Z pohledu ČSOK jde zejmena o podporu českého exportu a mezinárodního meziuniverzitního vzdělávání a spolupráce v oblasti vědy, výzkumu a techniky.


25. 3. 2021

Tambov

ČSOK obchodní komora pořádala 23.března ve spolupráci s obchodním zastupitelstvím Ruské federace v Praze online workshop "Obchodně-ekonomická spolupráce Tambovské oblasti a České republiky".


24. 3. 2021

Uzbekistán

        Dne 11.3. se uskutečnila  další online videokonference ze seriálu akcí, které jsou pořádány od loňského roku na podporu českého exportu. Tentokrát byla akce zaměřena na obchodní trh Uzbekistánu. Firmy sdružené v asociaci České důlní a težební ...

Svaz obchodních center  sdružuje 500 obchodních a nákupních center v Ruské federaci, Bělorusku a Kazachstánu. ČSOK obchodní komora  od této nadnárodní organizace  obdržela poptávku a požadavek na navázání spolupráce a obdržení nabídek od českých výrobců a dodavatelů.


2. 3. 2021

Sýrie

ČSOK připravuje obchodní a podnikatelskou misi do Sýrie spojenou s účastí na mezinárodním veletrhu v Damašku v červnu 2021. ČSOK akci připravuje ve spolupráci s obchodním zastoupením České republiky v Sýrii a dalšími partnery. Zájemci se mohou nezávazně přihlásit do...

2. 3. 2021

Kazachstán

Obchodní a podnikatelská mise do Kazachstánu v termínu na konci března resp. začátkem dubna 2021. ČSOK Obchodní komora pořádá obchodní a podnikatelskou misi ve spolupráci se státní agenturou  Kazinvest, Velvyslanectvím republiky Kazachstán v ČR  a dalšími partnery do...
Českým firmám, které se zabývají těžebním průmyslem nabízíme mimořádnou příležitost zúčastnit se v roli pozorovatele online konference: Těžební průmysl v Rusku – obchodní příležitosti. Jedná se o online konferenci, kterou pořádá Rusko -  německá obchodní komora, Ruská unie...