Ve středu 22.7. se uskutečnilo pracovní setkání vedení státní technické univerzity VŠCHT Praha ,kterou zastupovali prorektoři,dekani,prodekani a další vyšší funkcionáři univerzity a ČSOK obchodní komory reprezentovaně jejím prezidentem, Vlastou Bohdalovou viceprezidentkou pro vzdělávání,vědu a výzkum a Tomášem Müllerem, education attaché ČSOK.


Vedení komory v pondělí 20.7.uskutečnilo sérii setkání a jednání s vedoucími představiteli partnerských univerzit zapojených do komorového klastru ČSOK. 


Ve dnech 14. - 15.7. se na VŠB - Technické univerzitě Ostrava uskutečnila série pracovních jednání, konzultací a porad mezi delegací ČSOK vedenou prezidentem komory a viceprezidentkou komory pro vzdělávání, vědu a výzkum Mgr. Vlastou Bohdalovou a zástupci vedení univerzity. 


ČSOK obchodní komora zorganizovala na technické univerzitě VŠB Ostrava pracovní setkaní představitelů firem českého těžebního průmyslu.


Dne 30. června 2020 uspořádalo Ruské exportní centrum společně s Obchodním zastoupením Ruske federace  v České republice a Českou-stredoasijskou obchodní komorou  mezinarodni videokonferenci českých a ruských firem podnikajících v oblasti stavebních materiálů, včetně dřevostaveb, inženýrských sítí  a komunálních služeb, v online formátu.


Workshop organizoval Odbor surovinové politiky ve spolupráci s Odborem zahraničně ekonomických politik I, Odborem zahraničně ekonomických politik II a ČSOK obchodní komorou. Workshopu se zúčastnilo vedení asociace České dobývací techniky a  další představitelé jednotlivých firem z oboru.


Prezident komory CSOK  přivítal v sídle komory obchodního radu Velvyslanectví Ruské federace Sergeye Bezrukova . Bylo to již třetí setkání v krátké době.


Cílem konference, kterou ČSOK spolupořádá s Ministerstvem průmyslu a obchodu, je informovat české firmy o konkrétních projektech a subdodavatelských příležitostech, zejména v oblastech průzkumu, těžby a zpracování nerostných surovin v regionu (sklárny, keramičky, rafinerie, tavené horniny, kamenivo, fosfáty, cihelny, stavební prefabrikáty, abraziva a další). Napomáhat k účasti českých firem ve vybraných ekonomických projektech s vyšší přidanou hodnotou, HITEC, dronů v regionu (včetně ochrany liniových staveb typu produktovodů).


ČSOK ve spolupráci s ministerstvem turistiky Černé Hory a černohorskou asociací cestovních kanceláří za účasti českých tour operátorů a letecké společnosti Rosa Airlines připravuje projekt zahraniční rekreace českých turistů v krásném přímořském prostředí u Středozemního  moře...

28. 5. 2020

PODPORA EXPORTU

ČSOK obchodní komora připravila již v roce 2020 podpůrný proexportní program pod názvem Synergií k efektivitě . Jeho princip je postaven na kooperaci českých a zahraničních firem s cílem společného obchodního působení na třetích trzích. V současné době do zahajovacího programu...