ČSOK obchodní komora ve spolupráci s Fakultou podnikatelskou Vysokého učení technického v Brně připravila společný projekt na podporu českého průmyslu a jeho exportu.


Ve druhém červencovém týdnu proběhnul v ruském Jekatěrinburgu mezinárodní strojírenský veletrh INNOPROM, kterého se zúčastnili také zástupci ČSOK obchodní komory.


Oživením ekonomického sektoru malého a středního podnikání se zabývalo pracovní setkání pořádané Institutem pro politiku a společnost, kterého se zúčastnil prezident ČSOK.


ČSOK obchodní komora se po celou dobu své 20-leté činnosti snaží vždy určovat směr a hledat aktuální příležitosti pro český průmysl a český export s dalekým předstihem. Jednou z takových podnikatelsko-exportních iniciativ je i oblast Arktidy,která se díky oteplování stává stále víc dostupnější a tím i atraktivnější.


Červnový summit Evropské unie znovu otevřel dlouhodobé téma,které se týká rešení otázky běženců z Blízkého Východu do EU. Opět byla položena otázka, jestli je skutečně tím nejlepším řešením zasílaní miliard euro do Turecka. Česká vláda si aktuálně  myslí, že lepším řešením by byla obnova...

ČSOK obchodní komora uzavřela smlouvu o obchodní spolupráci a podpoře s českou vědeckotechnologickou společností iSky Technology zabývající se komerčními aktivitami ve vesmíru.


ČSOK obchodní komora založila mezinárodní klastr "Dřevostavby". Tato aktuální iniciativa komory je vyvrcholením dlouhodobých komorových aktivit zaměřených na poskytnutí ekonomicky výhodných rodinných domů mladým rodinám. Pilotním projektem je komorový komunitní program 5domí, který ma za cíl ...

19. 4. 2021

Nornickel

Nornikel je ruská společnost podnikající v oboru těžby niklu a paladia. Její hlavní závody jsou v okolí Norilsku, nedaleko Jeniseje v severním Rusku. Kromě toho má závody na poloostrově Kole v Nikelu, Zapoljarném a Mončegorsku, v západním Finsku v Harjavaltě a v Botswaně a Jihoafrické republice.


Prezident komory se setkal s novým ředitelem Ruského střediska vědy a kultury v Praze.Obsahem jednání bylo hledání společných témat, která budou přínosem pro obě strany.Z pohledu ČSOK jde zejmena o podporu českého exportu a mezinárodního meziuniverzitního vzdělávání a spolupráce v oblasti vědy, výzkumu a techniky.


25. 3. 2021

Tambov

ČSOK obchodní komora pořádala 23.března ve spolupráci s obchodním zastupitelstvím Ruské federace v Praze online workshop "Obchodně-ekonomická spolupráce Tambovské oblasti a České republiky".