9. 5. 2020  |  Vzdělávání

Mezinárodní akademie diplomacie a obchodu

Mezinárodní akademie diplomacie a obchodu zřízená dekretem prezidenta České Středasijské smíšené obchodní komory využívá   plán  obchodní a ekonomické strategie prezidenta Ruské federace k navázání spolupráce mezi ruskými a středoevropskými partnery v oblasti podnikání, ale i  realizaci programu akademické mobility pedagogů  a studentů vysokoškolských vzdělávacích institucí.

Mezinárodní akademie diplomacie a obchodu prostřednictvím svého zřizovatele České Středoasijské smíšené obchodní komory je partnerem  Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, Západačeské univerzity, Jihočeské univerzity, Univerzity obrany Brno a dalších českých vysokých škol.

Hlavní cíle Akademie jsou:

 • podporovat využívání vědy a její úspěchy pro realizaci mezinárodních projektů;
 • koordinace a společné úsilí vědců z Ruska a České republiky ve výzkumu;
 • podpora spolupráce mezi Ruskem a Českou republikou v oblasti vědy, vzdělávání, obchodu, technologie a kultury;
 • školení podnikatelů  v mezinárodních standardech;
 • školení pedagogů v  inovativních vyučovacích metodách.


K dosažení těchto cílů Akademie vykonává následující činnosti:

 • základní a aplikovaný výzkum;
 • rekvalifikace profesních subjektů a agentur;
 • publikační činnost   a to jak na domácím, tak zahraničním  trhu, vzdělávací a další literatura, která podporuje vzdělání. Pro realizaci  publikační činnosti  bylo založeno nakladatelství "Mezinárodní akademie obchodu a diplomacie" – jedná se o oficiální nakladatelství, registrované u Ministerstva kultury České republiky
 • účast na mezinárodních vědeckých konferencích a programech, výměny odborníků;
 • vědecké konference, sympozia, vydávání časopisů, výcvikové pomůcky, monografie v tištěné i elektronické podobě. Akademie vytvořila pro publikování vědeckých článků na internetu  elektronický vědecký časopis , který má redakční radu v čele s šéfredaktorem - rektorem  Mezinárodní akademie obchodu a diplomacie. Všechny články jsou registrovány v systému  ISSN . Probíhá  zápis časopisu do systému SCOPUS;
 • audity učebnic a publikací českých a ruských vědců;
 • soutěž o nejlepší publikaci;
 • udělování diplomů a medailí, Ceny Akademie;
 • navazování  vědeckých vztahů mezi Akademií a  vzdělávacími institucemi, asociacemi, svazy, a to jak v Rusku ,tak v České republice;
 • Poskytování mezinárodní poradenské a konzultační služby v oblasti podnikání a vzdělávání;


Právní postavení Akademie

 • Akademie působí v právním rámci  České středoasijské smíšené obchodní komory asijské obchodní;
 • Akademie může otevřít pobočky a zastoupení v Rusku v zahraničí, se zavedením v předepsaných dodatky způsobem odpovídajícím koncepce Akademie;
 • Akademie zahrnuje oddělení: vydavatelství a nakladatelství oddělení, divize certifikace, Ústav pokročilých studií;

ZPĚT NA SEZNAM