19. 4. 2020  |  Vzdělávání

PROJEKT MEZINÁRODNÍ MEZIUNIVERZITNÍ SPOLUPRÁCE

Nový projekt ČSOK zaměřený na aktivní podporu rozvoje mezinárodní spolupráce v oblasti vzdělání, vědy a výzkumu.

KLASTR INTERNATIONAL EDUCATION & SCIENCE

Klastr je soubor teritoriálně (ČR) propojených společností zastoupených ČSOK a přidružených institucí a organizací – zejména institucí terciárního vzdělávání (vysokých škol, vyšších odborných škol), jejichž vazby mají potenciál k upevnění a zvýšení jejich konkurenceschopnosti na národní i mezinárodní úrovni.

NÁBOR STUDENTŮ

Vzhledem ke stále rostoucímu zájmu studentů o zahraniční vysokoškolské vzdělání si náš nový projekt International Education & Science klade za cíl propojovat studenty se zájmem o zahraniční studium s univerzitami otevřenými mezinárodní spolupráci. Cílem projektu je oslovit zejména potenciální platící studenty bakalářských, magisterských, ale také doktorandských programů, případně zájemců o studium MBA. Naše komora je schopna oslovit nejen zájemce z řad vysokoškoláků, ale také studenty středních škol, kteří se o výběru univerzity budou teprve rozhodovat. Zásadní součástí spolupráce je vytvoření kampaně přesně zaměřené na cílovou skupinu studentů se zájmem o studium v zahraničí.

MEZINÁRODNÍ MOBILITA

Program mezinárodní mobility se nevztahuje pouze na krátkodobé vysílání studentů na zahraniční univerzity. V rámci programu Mezinárodní mobility plánuje naše komora také zprostředkovat a usnadnit pohyb vědeckých pracovníků, studentů doktorandského studia a v neposlední řadě zajištění přednášek hostujících profesorů. Právě možnost sdílet a konfrontovat svoje znalosti se zahraničními kolegy a akademickými partnery považujeme za zásadní přidanou hodnotu mezinárodní meziuniverzitní spolupráce.

LETNÍ ŠKOLY,  JAZYKOVÉ KURZY

S rostoucí oblibou se v poslední době setkává také vzdělávací platforma letních univerzit. Právě krátkodobý pobyt v prostředí cizí země na půdě konkrétní univerzity umožňuje i nerozhodnutým studentům první zkoušku toho, jak může zahraniční studium probíhat. Krom poznávání prostředí zahraniční univerzity je zcela jistě významným přínosem také setkávání s lidmi, sdílejícími stejný studijní zájem, ze všech koutů světa. ČSOK je schopna pomoci s propagací a zprostředkováním letního programu Vaší univerzity směrem k českým studentům, stejně jako jsme schopni zajistit účast Vaších studentů na letních univerzitách v České republice.

KONFERENCE, SEMINÁŘE, WORKSHOPY

Nedílnou součástí pravidelných aktivit České-středoasijské smíšené obchodní komory v oblasti mezinárodního vzdělávání je organizace a zprostředkování účasti univerzit na široké škále mezinárodních vzdělávacích konferencí a veletrhů.Věnujeme se také podpoře a pořádání tematických seminářů s účastí mezinárodních expertů a podporujeme také pořádání řady odborných workshopů. O plánovaných akcích vždy informujeme členy klastru International Education & Science s předstihem a nabízíme jim účast na vybraných akcích za zvýhodněných podmínek.

ADMINISTRATIVNÍ PODPORA

Všem členům klastru Iternational Education & Science je ČSOK vždy k dispozici pro řešení otázek spojených se zajištěním grantového financování mezinárodních projektů, řízení administrativních procesů a právního poradenství. Poskytujeme také pomoc v oblasti zprostředkování víz a odpovídajících povolení pro všechny účastníky mezinárodních programů pod záštitou naší obchodní komory

ZPĚT NA SEZNAM