19. 4. 2021  |  Newsroom

Ruské středisko vědy a kultury v Praze

Prezident komory se setkal s novým ředitelem Ruského střediska vědy a kultury v Praze.

Obsahem jednání bylo hledání společných témat, která budou přínosem pro obě strany.

Z pohledu ČSOK jde zejmena o podporu českého exportu a mezinárodního meziuniverzitního vzdělávání a spolupráce v oblasti vědy, výzkumu a techniky.

První z nových společných aktivit, která by měla napomoci rozvoji obchodní a ekonomické spolupráce, bude setkávání zástupců českých a ruských firem s pracovním názvem "čaj o páté".

Tato plánovaná pravidelná aktivita umožní dvakrát měsíčně pracovní setkání českých a ruských firem jako příležitost osobně se setkat a projednat aktuální otázky a řešit nejrůznější problémy s ruskými ekonomickými diplomaty.  Zajímavým a důležitým zpestřením budou jistě i online vstupy atraktivních hostů z Ruské federace, kteří promluví k aktualním tématům. Představitelé centrální vlády i oblastních vlád, gubernátoři, ředitelé důležitých ruských firem, stejně jako vědci, umělci, zástupci univerzit a vědeckých a vyzkumných pracovišť budou jistě vítanými hosty i spolutvůrci plánovaných setkání.

 

 

 

 

ZPĚT NA SEZNAM