Ve dnech 28.8. – 6.9.2019 se uskutečnil 61. Mezinárodní veletrh v Damašku v Sýrii. V letošním roce se veletrhu zúčastnilo 31 států z celého světa. Jednalo se například vedle České a Slovenské republiky o Čínu, Ruskou federaci, Indii, Bělorusko, Spojené arabské emiráty, Arménie,...
Uralsk hlavní město Zapadokazachstánské oblasti ‎navštívil pracovně v minulých dnech prezident komory.
V týdnu od 8.července byl prezident komory na pracovní návštěvě v Kazachstánu. Program jednání prezidenta se uskutečnil v hlavním městě Kazachstanu v Nur-Sultan a v Zapadokazachstánské
oblasti ‎ a jejím hlavním městě Uralsk.
Ve středu 10.7. Se uskutečnilo pracovní setkání ČSOK s delegací Olympijského výboru Afghanistanu.
Na základě podepsané dohody o spolupráci s vládou municipální prefektury Xuzhou v Čínské lidové republice otevírá ČSOK obchodní komora stálé české business expocentrum v Xuzhou.
Úvodem do tématu česko - čínské spolupráce ve vzdělávání , vědě a výzkumu bylo přijetí české delegace na Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy České republiky náměstkem ministra Pavlem Dolečkem.
1.července byla podepsána smlouva o spolupráci mezi vládou municipální prefektury desetimilonového města Xuzhou a Česko-Středoasijskou smíšenou obchodní komorou. Podpisem smlouvy vyvrcholila tříletá první etapa navazování kontaktů, vzájemného poznáván a budování důvěry a vztahů, organizování mnoha...
Na pozvání ČSOK obchodní komory se ve dnech 1.- 4.července 2019 uskutečnila oficiální návštěva vládní delegace z čínského města Xuzhou v České republice.
Na konci června dorazila do České republiky delegace ukrajinských představitelů vzdělávacích, ale i podnikatelských subjektů působících v oblasti vzdělávání ,vědy a výzkumu.
V Českých Budějovicích se na úřadu Jihočeského kraje uskutečnilo oficiální přijetí černohorské delegace reprezentující střední odborné školství a cestovní ruch Černé Hory. Návštěvou a zahájením několikadenního pracovního pobytu z Černé Hory vyvrcholily aktivity ČSOK započaté již na podzim 2017. ...