V Moskvě se uskutečnila jednání vedená prezidentem komory na téma spolupráce v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu.


ČSOK ve spolupráci s municipální vládou čínského města Xuzhou se dohodla na otevření stálé kontraktační expozice ,která bude umístěna v obchodních a výstavních prostorách municipální obchodní společnosti DXG Xuzhou.
Prezident ČSOK v doprovodu ředitele Centra pro Afghánsko - České vztahy ing. Farida Yara a rektora Akademie mezinárodního obchodu a diplomacie ing. Alexandra Skrebeika a dalších funkcionářů Centra přijal na komoře Jeho Excelenci velvyslance Afghanistánu pana Shahzada Aryobee, který je novým...

Obchodní komora ČSOK pořádala na přelomu října a listopadu další velkou tématickou misi. Mezinárodní meziuniverzitní spolupráce, letní tábory, prednášková turné a hlavně nábor studentů samoplátců to byla nosná témata jednání v partnerském čínském městě Xuzhou, se kterým má komora uzavřenou dohodu o spolupráci.


Delegaci cestovního ruchu a letecké přepravy organizovala ČSOK obchodni komora do Černé Hory v týdnu od 14.10. 2019 ve spolupráci s velvyslanectvím České republiky v Podgorici.
Obchodní komora s podporou velvyslanectví ČR , Jihočeského kraje a Jihočeské centrály cestovního ruchu ve spioupráci s černohorskou cestovní agenturou INRUT absolvovala dvoudenní intenzivní program jednání s majiteli a řediteli hotelů a resortů na středomořskěm pobřeží Černě Hory.
ČSOK obchodní komora a komorou vytvořený klastr International Education & Science pořádaly v Českém domě v Moskvě ezinárodní meziuniverzitní setkání. Na české straně můžeme jmenovat například Karlovu univerzitu , Mendelovu univerzitu , VŠTE České Budějovice atd.atd..
Komora pořádala pracovní setkání mezi českými a ruskými univerzitami v Petrohradu. Akce navazovala přímo na červnovou návštěvu prezidenta komory a profesora Karla Raise , poslance parlamentu a místopředsedu parlamentního výboru pro vzdělávání a vědu.
ČSOK obchodnî komora organizovala praconi misi do Ruské federace, kterou vedl prezident komory.
Prezident komory se zúčastnil konference Rusko - Čína a nové perspektivy strategického partnerství ,která se konala 26.zàří v Moskvě.