Úvodem do tématu česko - čínské spolupráce ve vzdělávání , vědě a výzkumu bylo přijetí české delegace na Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy České republiky náměstkem ministra Pavlem Dolečkem.
1.července byla podepsána smlouva o spolupráci mezi vládou municipální prefektury desetimilonového města Xuzhou a Česko-Středoasijskou smíšenou obchodní komorou. Podpisem smlouvy vyvrcholila tříletá první etapa navazování kontaktů, vzájemného poznáván a budování důvěry a vztahů, organizování mnoha...
Na pozvání ČSOK obchodní komory se ve dnech 1.- 4.července 2019 uskutečnila oficiální návštěva vládní delegace z čínského města Xuzhou v České republice.
Na konci června dorazila do České republiky delegace ukrajinských představitelů vzdělávacích, ale i podnikatelských subjektů působících v oblasti vzdělávání ,vědy a výzkumu.
V Českých Budějovicích se na úřadu Jihočeského kraje uskutečnilo oficiální přijetí černohorské delegace reprezentující střední odborné školství a cestovní ruch Černé Hory. Návštěvou a zahájením několikadenního pracovního pobytu z Černé Hory vyvrcholily aktivity ČSOK započaté již na podzim 2017. ...
Uskutečnilo se další oficiální setkání prezidenta ČSOK s Jeho Excelencí velvyslancem Čínské lidové republiky Zhang Jianmin za účasti poslance prof.Ing.Karla Raise, CSc.,MBA .
V Moskvě se 15.června uskutečnilo pracovní setkání prezidenta komory s primátorem tureckého metropole Antalye panem Muhittin Böcek ve věci spolupráce na uspořádání mezinárodní univerzitní konference.
Roste zájem o studium v Evropě, ale západní univerzity jsou pro země, kde komora působí , velmi drahé. Ověřili jsme si, že v zemích působení komory je české vysokoškolské vzdělání velmi dobře vnímáno a váženo. Proto se zajímají o možnosti studia v ČR.
·        Delegace složená z prezidenta ČSOK a poslance prof. Karla Raise , místopředsedy parlamentního výboru navštívila v době konání ekonomického fóra Petrohrad,  kde měli vysoce náročný pracovní program složený ze série setkání a jednání...
Přímou návaznost na únorovou komorovou misi do černohorské Podgorice měla červnová pracovní návštěva poslanců Parlamentu Černé Hory v Praze.