Obchodní komora ČSOK a Centrum pro Afghánsko české vztahy pořádaly 5.března pracovní setkání s JE velvyslancem Afghánistánu v Praze, kterého se mimo vedení komory ,Centra a firem zúčastnili také poslanci Parlamentu ČR a představitelé Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky.


Prezident ČSOK jednal v únoru v Moskvě na Ministerstvu průmyslu a obchodu Ruské federace a ve státní  dumě ,kde prezentoval novou obchodně ekonomickou agendu ČSOK pro rok 2020 ,která se nazývá " Efektivitou k úspěchu".


Prezident ČSOK a viceprezident Moskevské obchodní a průmyslové komory Suren Vardanyan se sešli na pracovním jednání koncem února v Moskvě.


ČSOK pořádala v únoru další ze série setkání s vedoucími představiteli ruských univerzit v Českém domě v Moskvě .


Zástupci komory v čele s víceprezidentkou Vlastou Bohdalovou se v polovině února zúčastnili již druhého ročníku mezinárodní konference na téma „Moderní trendy ve vývoji informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání" konané v ukrajinském Ivano-Frankivsku. 


V únoru přiletěla na pozvání ČSOK delegace z Černé Hory. Složení delegace odpovídalo i jejímu bohatému programu.  


Pod záštitou ČSOK a proběhla na konci ledna v prostorách Českého domu v Moskvě prezentace možností studia programu MBA na Vysokém učení technickém v Brně.


26. 12. 2019

Xuzhou v Praze

Prezident ČSOK v doprovodu vedeni komory a představitelů českého sklářství přijal delegaci z partnerského čínského města Xuzhou ,se kterým komora spolupracuje již čtvrtý rok


V prosinci se v Praze uskutečnila několikadenní  porada vedení komory s moskevskými partnery, na které se plánovaly projekty pro rok 2020.


Komora uskutečnila v listopadu v Českém domě v Moskvě sérii pracovních jednaní s představiteli ruských potravinářských velkoobchodních sítí a velkoobchodů .

Hlavním dlouhodobým cílem komory je vybudování mezinárodního klastru tvořeného ze vzájemně kooperujících obchodních a potravinářských firem, které na korektních a vzájemně výhodných základech budou obchodovat na třetích trzích.