Obchodní komora s podporou velvyslanectví ČR , Jihočeského kraje a Jihočeské centrály cestovního ruchu ve spioupráci s černohorskou cestovní agenturou INRUT absolvovala dvoudenní intenzivní program jednání s majiteli a řediteli hotelů a resortů na středomořskěm pobřeží Černě Hory.
ČSOK obchodní komora a komorou vytvořený klastr International Education & Science pořádaly v Českém domě v Moskvě ezinárodní meziuniverzitní setkání. Na české straně můžeme jmenovat například Karlovu univerzitu , Mendelovu univerzitu , VŠTE České Budějovice atd.atd..
Komora pořádala pracovní setkání mezi českými a ruskými univerzitami v Petrohradu. Akce navazovala přímo na červnovou návštěvu prezidenta komory a profesora Karla Raise , poslance parlamentu a místopředsedu parlamentního výboru pro vzdělávání a vědu.
ČSOK obchodnî komora organizovala praconi misi do Ruské federace, kterou vedl prezident komory.
Prezident komory se zúčastnil konference Rusko - Čína a nové perspektivy strategického partnerství ,která se konala 26.zàří v Moskvě.
Ve dnech 28.8. – 6.9.2019 se uskutečnil 61. Mezinárodní veletrh v Damašku v Sýrii. V letošním roce se veletrhu zúčastnilo 31 států z celého světa. Jednalo se například vedle České a Slovenské republiky o Čínu, Ruskou federaci, Indii, Bělorusko, Spojené arabské emiráty, Arménie,...
Uralsk hlavní město Zapadokazachstánské oblasti ‎navštívil pracovně v minulých dnech prezident komory.
V týdnu od 8.července byl prezident komory na pracovní návštěvě v Kazachstánu. Program jednání prezidenta se uskutečnil v hlavním městě Kazachstanu v Nur-Sultan a v Zapadokazachstánské
oblasti ‎ a jejím hlavním městě Uralsk.
Ve středu 10.7. Se uskutečnilo pracovní setkání ČSOK s delegací Olympijského výboru Afghanistanu.
Na základě podepsané dohody o spolupráci s vládou municipální prefektury Xuzhou v Čínské lidové republice otevírá ČSOK obchodní komora stálé české business expocentrum v Xuzhou.