ČSOK obchodní komora zorganizovala na technické univerzitě VŠB Ostrava pracovní setkaní představitelů firem českého těžebního průmyslu.


Dne 30. června 2020 uspořádalo Ruské exportní centrum společně s Obchodním zastoupením Ruske federace  v České republice a Českou-stredoasijskou obchodní komorou  mezinarodni videokonferenci českých a ruských firem podnikajících v oblasti stavebních materiálů, včetně dřevostaveb, inženýrských sítí  a komunálních služeb, v online formátu.


Workshop organizoval Odbor surovinové politiky ve spolupráci s Odborem zahraničně ekonomických politik I, Odborem zahraničně ekonomických politik II a ČSOK obchodní komorou. Workshopu se zúčastnilo vedení asociace České dobývací techniky a  další představitelé jednotlivých firem z oboru.


Prezident komory CSOK  přivítal v sídle komory obchodního radu Velvyslanectví Ruské federace Sergeye Bezrukova . Bylo to již třetí setkání v krátké době.


Cílem konference, kterou ČSOK spolupořádá s Ministerstvem průmyslu a obchodu, je informovat české firmy o konkrétních projektech a subdodavatelských příležitostech, zejména v oblastech průzkumu, těžby a zpracování nerostných surovin v regionu (sklárny, keramičky, rafinerie, tavené horniny, kamenivo, fosfáty, cihelny, stavební prefabrikáty, abraziva a další). Napomáhat k účasti českých firem ve vybraných ekonomických projektech s vyšší přidanou hodnotou, HITEC, dronů v regionu (včetně ochrany liniových staveb typu produktovodů).


ČSOK ve spolupráci s ministerstvem turistiky Černé Hory a černohorskou asociací cestovních kanceláří za účasti českých tour operátorů a letecké společnosti Rosa Airlines připravuje projekt zahraniční rekreace českých turistů v krásném přímořském prostředí u Středozemního  moře...

28. 5. 2020

PODPORA EXPORTU

ČSOK obchodní komora připravila již v roce 2020 podpůrný proexportní program pod názvem Synergií k efektivitě . Jeho princip je postaven na kooperaci českých a zahraničních firem s cílem společného obchodního působení na třetích trzích. V současné době do zahajovacího programu...

Uskutečnilo se plánované pracovní setkání prezidenta ČSOK s novým rektorem Jihočeské univerzity panem Mgr. Bohumilem Jirouškou, Dr. Jednání byly přítomny také viceprezidentka ČSOK pro vzdělávání vědu a výzkum Mgr. Vlasta Bohdalová  a prorektorka pro mezinárodní vztahy Jihočeské univerzity docentka Radka Závodská. ČSOK s Jihočeskou univerzitou spolupracuje již více než 7 let.


ČSOK ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR připravuje na podzim letošního roku mezinárodní odbornou konferenci na téma PRŮZKUM,TĚŽBA A ZPRACOVÁNÍ NEROSTNÝCH A MINERÁLNÍCH SUROVIN V CENTRÁLNÍ ASII.


V polovině března letošního roku se zástupci komory v čele s jejím prezidentem Jiřím Nestávalem zúčastnili několika důležitých setkání v hlavním městě Kazachstánu. Delegace ČSOK navštívila mezinárodní zemědělský veletrh AgriTec a také uspořádala několik jednání se zástupci parlamentu, ministerstva ekologie, geologie a přírodních zdrojů a ministerstva školství a vědy Kazachstánu.