V únoru přiletěla na pozvání ČSOK delegace z Černé Hory. Složení delegace odpovídalo i jejímu bohatému programu.  


Pod záštitou ČSOK a proběhla na konci ledna v prostorách Českého domu v Moskvě prezentace možností studia programu MBA na Vysokém učení technickém v Brně.


26. 12. 2019

Xuzhou v Praze

Prezident ČSOK v doprovodu vedeni komory a představitelů českého sklářství přijal delegaci z partnerského čínského města Xuzhou ,se kterým komora spolupracuje již čtvrtý rok


V prosinci se v Praze uskutečnila několikadenní  porada vedení komory s moskevskými partnery, na které se plánovaly projekty pro rok 2020.


Komora uskutečnila v listopadu v Českém domě v Moskvě sérii pracovních jednaní s představiteli ruských potravinářských velkoobchodních sítí a velkoobchodů .

Hlavním dlouhodobým cílem komory je vybudování mezinárodního klastru tvořeného ze vzájemně kooperujících obchodních a potravinářských firem, které na korektních a vzájemně výhodných základech budou obchodovat na třetích trzích.

V Moskvě se uskutečnila jednání vedená prezidentem komory na téma spolupráce v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu.


ČSOK ve spolupráci s municipální vládou čínského města Xuzhou se dohodla na otevření stálé kontraktační expozice ,která bude umístěna v obchodních a výstavních prostorách municipální obchodní společnosti DXG Xuzhou.
Prezident ČSOK v doprovodu ředitele Centra pro Afghánsko - České vztahy ing. Farida Yara a rektora Akademie mezinárodního obchodu a diplomacie ing. Alexandra Skrebeika a dalších funkcionářů Centra přijal na komoře Jeho Excelenci velvyslance Afghanistánu pana Shahzada Aryobee, který je novým...

Obchodní komora ČSOK pořádala na přelomu října a listopadu další velkou tématickou misi. Mezinárodní meziuniverzitní spolupráce, letní tábory, prednášková turné a hlavně nábor studentů samoplátců to byla nosná témata jednání v partnerském čínském městě Xuzhou, se kterým má komora uzavřenou dohodu o spolupráci.


Delegaci cestovního ruchu a letecké přepravy organizovala ČSOK obchodni komora do Černé Hory v týdnu od 14.10. 2019 ve spolupráci s velvyslanectvím České republiky v Podgorici.