19. 11. 2018

ČSOK V ČÍNĚ

Komora úspěšně působí v Číně . Jako specialista na Střední Asii je komora profesionálním subjektem, který bezpečně a kvalifikovaně podporuje české firmy na složitém trhu v Číně.
Komora v letošním roce rozšířila své aktivity na nové dvě země . Černá Hora a Norsko. Úspěšně se podařilo v Oslo a v Podgorici otevřít komorové teritoriální kanceláře se stálými představiteli .
V říjnu a listopadu se uskutečnilo několik pracovních cest vedení komory do Ruské federace. Cílem všech jednání je podpora exportu, zapojení průmyslu do společných projektů na třetích trzích, vzdělávání, meziuniverzitní spolupráce a přednášková činnost.
Prezident komory zahájil zasedání Centra pro Afghánsko České vztahy, které komora spoluzakládala ‎s poslanci afghánského parlamentu za podpory poslanecké skupiny Parlamentu ČR.
Černá Hora se vydala na cestu řádného člena Evropské unie, kam by podle plánu měla vstoupit v roce 2025.
Delegace ČSOK složená z představitelů regionálních ‎mezinárodních letišť Pardubice a České Budějovice a skupiny České centrály cestovního ruchu navštívila také město Tivat, kam delegaci doprovodil velvyslanec ČR pan Karel Urban.
Již po třetí v letošním roce pořádala komora obchodní a podnikatelskou misi do Černé Hory.
Opět se jednalo a osvědčený postup organizovat úzce specializovanou misi, které se účastní firmy z jednoho oboru.
Delegace královského historického města Cetinje z Černé Hory vedená primátorem města Aleksandarem Kaščelanem ‎navštívila ve dnech 22.-24.října na pozvání ČSOK Českou republiku.
Komora pomáhá českým developerům a stavebnim firmám s řešením nedostatku kvalifikovaných pracovních sil.
Uskutečnilo se oficiální přijetí prezidenta ČSOK a profesora Karla Raise, poslance a místopředsedy parlamentního výboru ‎pro vzdělávání, vědu a výzkum u Jeho Excelence velvyslance Čínské lidové republiky pana Zhang Jianmin,který nedávno nastoupil do své funkce v ČR.