19. 4. 2020  |  Aktuální projekty

VŠEOBECNÉ INFORMACE

ČSOK aktuálně spolupracuje na projektech:

Zahraničí:


• Zdravotnictví
Dodávky moderních technologií a zdravotního materiálu, vzdělávání lékařů, zdravotní turistika.

• revitalizace inženýrských sítí
Zabýváme se státem financovanými projekty na výstavbu a rekonstrukce inženýrských sítí (vodovody, kanalizace, ČOV, atd.) s využitím moderních technologií.

• energetika
Rekonstrukce, rozšíření a nová výstavba energetických zařízení
Rekonstrukce, modernizace a výstavba energetických sítí
Výroba energie z alternativních zdrojů
Spolupráce v oblasti těžby a transportu nafty a plynu
Systém celostátních technických auditů energetického průmyslu státu
Realizace dodávek nových technologií vedoucích k ekonomizaci a úsporám v energetickém průmyslu
Vzdělávání a školení

• zemědělství
Rozvoj a modernizace sféry zemědělského a potravinářského průmyslu od výroby přes zpracování až po balení potravin (dodávky technologií….)

• likvidace komunálního odpadu
Třídičky odpadu, spalovny, skládky, systémy odpadového hospodářství

Česká republika:

• Energetika, strojírenství
Příprava projektů na výrobu elektrické energie
Dodávky technologií a výrobních celků
Návrh řešení energetických úspor
Export technologických zařízení do zahraničí

ZPĚT NA SEZNAM