ČSOK poskytuje  svým členům a partnerům zázemí bohatých kontaktů a obchodních vazeb v cílových teritoriích jejich obchodních zájmů. Jejím úkolem je zkrácení cesty českých firem k investorům a konečným odběratelům, „otevrání těch správných dveří“ a příprava předkontraktačních jednání  s „disision makery“ a budování stabilní, dlouhodobé a aktivní obchodní regionální politiky, která umožní českým firmám podílet se na zakázkách a projektech dynamicky se rozvíjejících regionů světa. K tomu kom

 

VYHLEDÁVÁNÍ OBCHODNÍCH KONTAKTŮ A PŘÍPRAVA OBCHODNÍCH JEDNÁNÍ

 • obchodní a podnikatelské mise
 • stálé obchodní zastoupení prostřednictvím teritoriálních kanceláří ČSOK
 1. zahraniční obchodní zástupci
 2. zahraniīní poptávky po kooperacích
 3. vyhledávání adres: obchodníků, dealerů, potencionílních kupujících
 4. individuální vyhledávání a ověření vhodných obchodních kontaktů
 5. ověření zájmu o nabízený produkt
 6. ověření bonity zahraniční firmy
 7. organizace úvodních obchodních jednání v zahraničí
 8. zprostředkování tlumočnických a právních služeb

 

PROPAGACE, VELERHY A VÝSTAVY

 1. firemní prezentace české firmy na internetu CSOK v kategorii:produkt, celková nabídka, volné kapacity, kalendář akcí
 2. prezentace českých firem v zahraničí
 3. katalogové a vzorkové prezentace, mise
 4. průzkum veletrhu/výstavy

 

EXPORTNÍ PORADENSTVÍ

 1. odborné poradenství k otázkám techniky zahraničního obchodu
 2. zpracování exportních marketingových plánů
 3. poradenství k projektům a tendrům
 4. ověření bonity zahraniční firmy
 5. technické překážky vstupu na trh

 

EXPORTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 1. informace o plánovaných akcích exportního vzdělávání
 2. semináře k možnostem a podmínkám exportu do vybraných zemí
 3. semináře k aktuálním otázkám exportu
 4. cyklus seminářů k technice provádění zahraničního obchodu a realizaci vývozu

 

INFORMACE O JEDNOTLIVÝCH STÁTECH SVĚTA

 1. základní informace o ekonomickém a obchodním prostředí
 2. technické překážky vstupu na trh
 3. podmínky dovozních režimů agrárních a potravinářských produktů/dovozní překážky, fytosanitární a veterinární certifikáty
 4. obstarání místní legislativy
 5. informace o založení společnosti

 

ZAHRANIČNÍ POPTÁVKY - pro členy komory

 1. zahraniční poptávky
 2. zahraniční poptávky po kooperacích
 3. zahraniční obchodní zástupci
 4. zahraniční poptávky: a) ze zahraničních kanceláří
  b) z ambasád a konzulátů
  - poptávky po kooperacích - prezentace nabídky české firmy poptávajícímu zákazníkovi

 

PUBLIKACE A MANUÁLY

 1. elektronické verze publikací a manuálů
 2. obchodní příležitosti
 3. příručky pro exportéry
 4. marketingové informace o zahraničních trzích

SLUŽBY PRO FIRMY

 1. poptávky po českém zboží
 2. obchodní zastoupení pro české podniky
 3. vyhledávání dodavatelů
 4. vyhledávání kooperačních partnerů
 5. zprostředkování oborových informací a adresářů
 6. vyhledávání dodavatelů
 7. dotace,granty