18. 4. 2020  |  Aktuální projekty

PROTI EXTREMISMU

V rámci realizace projektu byl vytvořen vzdělávací program s názvem „Proti extremismu“, který se skládá z modulů Vstupní informace o extremismu, Legislativní otázky spojené s extremismem, Jak předcházet extrémistickým projevům a posledním modulem je modul Kontakty na které se lze obracet, zkušenosti odborníků v boji s extremismem.

 

V průběhu realizace projektu byl nejprve vytvořen vzdělávací program a následně byly vytvořeny vzdělávacím materiály k jednotlivým modulům tohoto programu.  Vybraní zástupci cílové skupiny postupně pilotně ověřovali  celý vzdělávací program a uvedené vzdělávací materiály.
První pilotní ověření proběhlo v dubnu tohoto roku jako dvoudenní blok, který byl věnován modulům Legislativní otázky spojené s extremismem,  toto proběhlo dne 24. 4. 2013 a následně byl dne 25. 4. 2013 ověřen modul Vstupní informace o extremismu. Účastníci posuzovali možnosti využití v praxi, ucelenost informací a jejich využití, náročnost a způsob výuky jednotlivých modulů. V dotaznících vyjádřili v 90 % spokojenost jak s průběhem výuky a kvalitou lektora tak s obsahem a možnosti využití získaných informací v reálném prostředí. Ověření probíhalo prezenční a distanční formou s využitím e-learningu. Podpůrné materiály k školení jsou k dispozici zde.

 

 

 

 

 

 

 

 

Druhé pilotní ověření proběhlo v měsíci říjnu tohoto roku, cílová skupina 15 osob se zúčastnila intenzivního dvoudenního pilotního ověření, jehož cílem bylo ověření modulů  „Jak předcházet extremistickým projevům“ a modulu „Kontakty na které se lze obracet“. Zároveň byl pilotně ověřen výukový film, zaměřený na řešení konkrétních situací a ukázek z uvedené problematiky. Ověření proběhlo stejně jako v minulém případě s využitím e-learningu, kde cílová skupina ověřila získané znalosti v testových otázkách. Celkový ohlas a vyjádření cílové skupiny k vytvořenému vzdělávacímu programu byl velmi pozitivní, využitelnost v praxi a způsob výuky hodnotilo kladně 93 % osob, které se ověřování zúčastnili.
Vzdělávací program bude po ukončení realizace nabízen jako produkt pro další vzdělávání pracovníků, kteří se s problematikou extrémismu setkávají v profesním životě.

 

ZPĚT NA SEZNAM