18. 4. 2020  |  Aktuální projekty

CENTRUM BEZPEČNOSTNÍCH STUDIÍ

CBS je specializovaná odborná agentura, která je zaměřena na bezpečnostní projekty, studie a vzdělávání.

Zárukou vysoké  kvality agenturou odváděné práce je účast bezpečnostních specialistů ve vedení agentury  (zkušenosti získané ve vedoucích funkcích jako například  ředitel kanceláře ministra vnitra, vedoucí úřadu vlády, bezpečnostní ředitel ministerstva obrany atd.)  a zapojení  dalších  bezpečnostních specialistů do pozic samostatných  vedoucích jednotlivých projektů , které agentura realizuje.
CBS vyvíjí svou činnost jak na území České republiky  - zde jmenujme například projekty proti extremismu , pořádání školení   a vzdělávání , organizace odborných výcvikových bezpečnostních kurzů , vyhotovování studií a posudků  , tak v zahraničí – podpora a zastupování českého průmyslu ve strukturách NATO , spolupráce s ministerstvy pro mimořádné situace  Ukrajiny  a  Kazachstánu, součinnost s Celosvětovou akademii bezpečnosti. Samostatný blok aktivit  CBS je zaměřen na ekonomickou bezpečnost. O tuto službu má zájem čím dál tím větší počet firem , které vstupují na nové východní trhy , kde neexistují registry firem , standardní bankovní informace , katastrální registry nemovitostí a řada dalších veřejně přístupných informací , kde si firma můžeme prolustrovat svého nového partnera nebo klienta.

CBS se aktivně zapojuje do bezpečnostních aktivit, příkladam je akce ústeckého kraje Společně proti extrémismu a také úspěšná realizace projektu „Proti extrémismu“, v rámci kterého byl vytvořen vzdělávací program (podpůrné materiály k školení jsou k dispozici zde).

ZPĚT NA SEZNAM