1. 11. 2020  |  Katalog firem

BÁŇSKÉ PROJEKTY OSTRAVA

 

 

 

 

Společnost Báňské projekty Ostrava, a.s. navazuje bezprostředně na původní firmu Báňské projekty, která byla založena v Ostravě v roce 1951 a jejím hlavním posláním bylo poskytovat rozvíjejícímu se československému kamenouhelnému hornictví komplexní projekční služby ve všech oblastech hornických činností. Stručně charakterizováno: vyhodnocení ložiska, otvírka dolů, jejich povrchová výstavba, návrh strojního a elektrického vybavení a návazné vlivy na ekologii krajiny.

Současný právní subjekt, tj. Báňské projekty Ostrava, a.s., vznikl v roce 1995. Jeho pracovní kolektiv dále prohlubuje své činnosti prioritně v oboru projekce důlních a podpovrchových děl. Při svých aktivitách plně využívá bohatých zkušeností, dlouhodobě získaných jak v tuzemsku, tak i v zahraničí. Navíc dále rozvíjí v rámci řešení speciální báňské problematiky těsnou spolupráci s vysokými školami, jakož i se specializovanými organizacemi a pracovišti. Firma nyní disponuje takovým duševním i materiálním potenciálem, že je schopna zajistit na vysoké úrovni veškeré projekční a analytické práce báňského charakteru, což ji řadí na vedoucí pozici mezi obdobnými subjekty v České republice.

 

WWW.BAPRO.CZ

ZPĚT NA SEZNAM