ČSOK obchodní komora ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR , Ministerstvem geologie a přírodních zdrojů Republiky Kazachstán a Velvyslanectvím Kazachstánu v ČR spolupořádala podnikatelské exportní forum prostřednictvím videokonference, která se uskutečnila 10.12.2020.


Vedení ČSOK se na pracovním setkání sešlo s představitelem velvyslanectví Republiky Kazachstán v České republice paní Aizhan Duysenbayevou. Obsahem jednání byla příprava videokonference na téma podpory exportu a mezinárodní obchodní spolupráce České dobývací techniky s kazašskými partnery.


Na základě aktivní spolupráce s Obchodním zastoupením Ruské federace v České republice komora ČSOK předkládá katalog obchodních a investičních příležitostí aktuálně dostupných v Kurganské oblasti Ruské federace.


V týdnu od 16.listopadu pořádala ČSOK obchodní komora ve spolupráci s ruskou exportní agenturou za podpory obchodního zastoupení Ruské federace v Praze několikadenní workshop  v jehož průběhu měly  ruské a české podnikatelské subjekty možnost propojit se online....
Více než rok trvající aktivity ČSOK obchodní komory na syrském trhu intenzivně  pokračují. Prostřednictvím stálého představitele komory v Damašku se připravují jednání se syrskými zákazníky jak z privátního, tak z veřejného sektoru. Největší zájem na syrské straně je o...

ČSOK obchodní komora vytvořila ve spolupráci s ICV VUT Brno akreditovaný kurz pro exportéry. Kurz má za cíl během 3 měsíců připravit podnikatele začátečníka pro vstup na zahraniční trhy.


ČSOK obchodní komora během letošního roku, pod tlakem karanténních opatření, která zásadně omezila osobní kontakt a zahraniční obchodní cesty, přešla plně do virtuálního prostředí.


Prezident komory se zúčastnil plánovaného jednání na Ministerstvu školství České republiky, které připravil a vedl předseda parlamentního výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, mládež a sport, poslanec prof. Karel Rais. 


Aktuální nedobrý stav, do kterého se dostaly Brněnské výstavy a veletrhy, ne vlastní vinou, ale dopady karanténních protiepidemických opatření,  vyvolal u vedení ČSOK snahy o pomoc a podporu BVV.


Prezident obchodní komory ČSOK se zúčastnil zasedání parlamentního výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, mládež a tělovýchovu, který se zásadní podporou úřadujícího předsedy výboru prof. Karla Raise přijal usnesení uspořat kulatý stůl s ministrem vnitra ČR a ministrem zahraničních věcí ČR.