PŘIPRAVUJEME

Úspěšnou platformou a instrumentem pro rozvoj obchodních vztahů a řešení stávající složité ekonomické situace vyvolané celosvětovým ochromením společnosti z důvodů opatření a boje proti pandemii koronaviru vždy byl a je obchod a obchodní vztahy. ČSOK Obchodní komora přichází na základě výše uvedené filozofie s novou iniciativou SYNERGIÍ K EFEKTIVITĚ zaměřenou na propojení českých a ruských obchodních subjektů s cílem společného působení na třetích trzích.


Obchodní komora ve spolupráci se stálými představiteli ČSOK připravuje mezinárodní projekt „SPOLEČNĚ K PROSPERITĚ „ ,který má pomoci rychlému návratu firem k prosperitě a fungování. ČSOK obchodní komora působí 20 let ve 12 zemích bývalého Sovětského svazu,,Střední Asie, Arábie a Balkánu prostřednictvím stálých teritoriálních představitelů, kteří nepřetržitě vyhledávají konkrétní obchodní příležitosti, do kterých komora zapojuje své klienty. Každodenní podpora, zajišťování technického servisu, sběr obchodně ekonomických informací a jejich vyhodnocování, navazování a udržovaní důležitých kontaktů jak s představiteli centrálních státních, tak oblastních a municipálních struktur umožňuje poskytovat ojedinělý servis a garantovat ze strany komory ekonomickou bezpečnost svým klientům. Aktuálně komora ve spolupráci se stálými představiteli zpracovává portfolio obchodních a podnikatelských příležitostí , které nabídne klientům komory ihned po skončení omezujících opatření spojených s pandemií.

Naše komora  velmi intenzivně pracuje na spuštění projektu poskytování kvalitního vzdělání všem lidem v zemích, kde ČSOK působí  pod pracovním názvem  : Comenius - educationem pro omnibus


1