PŘIPRAVUJEME

2. 3. 2021

Sýrie

ČSOK připravuje obchodní a podnikatelskou misi do Sýrie spojenou s účastí na mezinárodním veletrhu v Damašku v červnu 2021. ČSOK akci připravuje ve spolupráci s obchodním zastoupením České republiky v Sýrii a dalšími partnery. Zájemci se mohou nezávazně přihlásit do 31.3.2021 na emailové adrese csok@csok.cz.

2. 3. 2021

Kazachstán

Obchodní a podnikatelská mise do Kazachstánu v termínu na přelomu března a dubna 2021. ČSOK Obchodní komora pořádá obchodní a podnikatelskou misi ve spolupráci se státní agenturou  Kazinvest, Velvyslanectvím republiky Kazachstán v ČR  a dalšími partnery do NurSultan hlavního města Kazachstánu. Cílem je  jednání o obchodní spolupráci, zakázkách, investicích a dalších exportních a obchodních aktivitách na podporu exportu českého těžebního průmyslu. Zájemci se mohou nezávazně přihlásit na email adrese csok@csok.cz do 10.3.2021.
Českým firmám, které se zabývají těžebním průmyslem nabízíme mimořádnou příležitost zúčastnit se v roli pozorovatele online konference: Těžební průmysl v Rusku – obchodní příležitosti. Jedná se o online konferenci, kterou pořádá Rusko - německá obchodní komora, Ruská unie průmyslníků, Spolkové sdružení podniků Německa, Obchodní zastoupení Ruské federace v Rusku a další. Naše obchodní komora dostala nabídku umožnit připojení českým firmám z oboru těžebního průmyslu v roli pozorovatele. Jsme přesvědčení, že se může jednat o velmi zajímavou příležitost se seznámit s aktuálními možnostmi na ruské trhu, ale také se seznámit se současnou německou konkurencí a jejich strategií. Zájemci se mohou přihlásit na email adrese csok@csok.cz do10.3.2021.

Na základě pozitivních výsledků z našich proexportních aktivit, které jsme realizovali ve spolupráci s obchodním zastoupením Ruské federace v Praze v roce 2020 jsme připravili na letošní první pololetí následující aktivity: 


Úspěšnou platformou a instrumentem pro rozvoj obchodních vztahů a řešení stávající složité ekonomické situace vyvolané celosvětovým ochromením společnosti z důvodů opatření a boje proti pandemii koronaviru vždy byl a je obchod a obchodní vztahy. ČSOK Obchodní komora přichází na základě výše uvedené filozofie s novou iniciativou SYNERGIÍ K EFEKTIVITĚ zaměřenou na propojení českých a ruských obchodních subjektů s cílem společného působení na třetích trzích.


Obchodní komora ve spolupráci se stálými představiteli ČSOK připravuje mezinárodní projekt „SPOLEČNĚ K PROSPERITĚ „ ,který má pomoci rychlému návratu firem k prosperitě a fungování. ČSOK obchodní komora působí 20 let ve 12 zemích bývalého Sovětského svazu,,Střední Asie, Arábie a Balkánu prostřednictvím stálých teritoriálních představitelů, kteří nepřetržitě vyhledávají konkrétní obchodní příležitosti, do kterých komora zapojuje své klienty. Každodenní podpora, zajišťování technického servisu, sběr obchodně ekonomických informací a jejich vyhodnocování, navazování a udržovaní důležitých kontaktů jak s představiteli centrálních státních, tak oblastních a municipálních struktur umožňuje poskytovat ojedinělý servis a garantovat ze strany komory ekonomickou bezpečnost svým klientům. Aktuálně komora ve spolupráci se stálými představiteli zpracovává portfolio obchodních a podnikatelských příležitostí , které nabídne klientům komory ihned po skončení omezujících opatření spojených s pandemií.

Naše komora  velmi intenzivně pracuje na spuštění projektu poskytování kvalitního vzdělání všem lidem v zemích, kde ČSOK působí  pod pracovním názvem  : Comenius - educationem pro omnibus


1