Obchodní zastupitelství je státní orgán v rámci ruské diplomatické mise, který poskytuje pomoc při rozvoji dvoustranné obchodní, hospodářské, investiční a meziregionální spolupráce. Ministerstvo průmyslu a obchodu Ruské federace zajišťuje celkovou správu systému obchodních zástupců. Оbchodní zastupitelství se nachází v Praze. Činnost obchodního zastupitelství je zaměřena na rozvoj hospodářských vztahů mezi Ruskem a Českou republikou, na podporu ruských exportních projektů a přilákání investic a vyspělých technologií do Ruské federace.   Úkoly obchodního zastupitelství rozvoj zahraničních obchodních vztahů Ruska; expanze a diverzifikace vývozu zboží a služeb; vytvoření podmínek pro realizaci konkurenčních výhod high-tech exportně orientovaných sektorů ruské ekonomiky v hostitelské zemi; zvýšení podílu vývozců, kteří jsou malými a středními podniky; rozvoj průmyslové spolupráce mezi Ruskou federací a hostitelským státem; integrace ruských podniků do mezinárodních výrobních řetězců.   Služby obchodního zastupitelství v České republice poradenská, organizační, informační podpora podnikatelů při realizaci obchodních projektů; pomoc při hledání potenciálních partnerů a kontrole jejich spolehlivosti; poradenství v konkrétních právních otázkách v oblasti podnikání; pomoc a podpora účasti na výstavních a veletržních akcích; konzultační podpora účasti veřejných a soukromých výběrových řízení a veřejných zakázek; příprava analytických materiálů o podmínkách podnikání v Rusku; pomoc při řešení obchodních a jiných obchodních sporů ve fázi přípravného řízení.   WEBOVÁ STRÁNKA OBCHODNÍHO ZASTOUPENÍ...
      Společnost KL China Dispute Resolution poskytuje podporu a ochranu společnostem, institucím a jedincům, kteří působí v Číně a jsou tak vystaveni právním i neformálním rizikům. Společnost je v česko-slovenském prostoru unikátní – dokáže Vám zajistit služby spojené s navržením a revizí smluv, vyjednávání v právních i neformálních sporech, přípravu strategie a podkladů pro soud nebo arbitráž v Číně Díky hluboké znalosti čínského prostředí, čínského práva a různých byznysových odvětví je v ideální pozici pomoci Vám předejít či vyřešit problémy, které Vás v rámci Vašeho působení v Číně mohou potkat.   Odkaz na webové stránky společnosti.

1