KOMOROVÉ ORGANIZACE

CBS je specializovaná odborná agentura, která je zaměřena na bezpečnostní projekty, studie a vzdělávání.

Zárukou vysoké  kvality agenturou odváděné práce je účast bezpečnostních specialistů ve vedení agentury  (zkušenosti získané ve vedoucích funkcích jako například  ředitel kanceláře ministra vnitra, vedoucí úřadu vlády, bezpečnostní ředitel ministerstva obrany atd.)  a zapojení  dalších  bezpečnostních specialistů do pozic samostatných  vedoucích jednotlivých projektů , které agentura realizuje.
CBS vyvíjí svou činnost jak na území České republiky  - zde jmenujme například projekty proti extremismu , pořádání školení   a vzdělávání , organizace odborných výcvikových bezpečnostních kurzů , vyhotovování studií a posudků  , tak v zahraničí – podpora a zastupování českého průmyslu ve strukturách NATO , spolupráce s ministerstvy pro mimořádné situace  Ukrajiny  a  Kazachstánu, součinnost s Celosvětovou akademii bezpečnosti. Samostatný blok aktivit  CBS je zaměřen na ekonomickou bezpečnost. O tuto službu má zájem čím dál tím větší počet firem , které vstupují na nové východní trhy , kde neexistují registry firem , standardní bankovní informace , katastrální registry nemovitostí a řada dalších veřejně přístupných informací , kde si firma můžeme prolustrovat svého nového partnera nebo klienta.

CBS se aktivně zapojuje do bezpečnostních aktivit, příkladam je akce ústeckého kraje Společně proti extrémismu a také úspěšná realizace projektu „Proti extrémismu“, v rámci kterého byl vytvořen vzdělávací program (podpůrné materiály k školení jsou k dispozici zde).

EXPOCENTRUM je servisní technicko-realizační složkou ČSOK- obchodní komory.

Hlavní náplň EXPOCENTRA:

 • Provozování služeb tour operátora
 • Realizace výstav , prezentací,kontraktačních dnů
 • Pořádání konferencí,seminářů
 • Organizace B2B setkání
 • Provozování stálého výstavního a kontraktačního centra
 • Podpora cestovního ruchu
 • Realizace gastronomických týdnů
 • Pořádání společenských a sportovních akcí
 • Poskytování logistických služeb  pro delegace
 • Poskytování výstavních prostorů

 

EXPOCENTRUM zajišťuje provoz :

 • stálého obchodně technického centra Pákistánu v České republice
 • služby v pozici turistického operátora

ČSOK působí úspěšně na východních trzích prostřednictvím svých teritoriálních kanceláří. ČSOK  podporuje projekty v oblasti státem financovaných projektů jako jsou  výstavba, rekonstrukce, modernizace energetických zdrojů, rekonstrukce a výstavba energetických sítí, projekty větrných a fotovoltaických elektráren,  spolupráce v oblasti těžby a transportu nafty a plynu, dodávky nových technologií vedoucích k úsporám v energetickém průmyslu.

Od počátku se ČSOK se svými členy  zaměřila na projekty v oblasti státem financovaných projektů v oborech:

1/Energetika a petrochemie

V oblasti energetiky a petrochemie pracuje při CSOK pracovní skupina firem pod názvem  “Energy Technology Cluster–EAST”, která tvoří moderní strojírenskou základnu nabízející komplexní služby které zahrnují:

• předprojektovou přípravu
• projekčních činnost
• inženýrskou činnost
• konstrukčních práce
• dodávky komponentů (čerpadla, pumpy,armatury, tlakové nádoby….)
• dodávky a montáže technologických celků
• uvedení celého díla do provozu

Jedná se o služby a dodávky při výstavbě, rekonstrukci, modernizaci a rozšíření energetických zdrojů, rekonstrukci a výstavbě energetických sítí, projektech větrných a fotovoltaických elektráren,  spolupráci v oblasti těžby a transportu nafty a plynu, dodávky nových technologií vedoucích k ekonomizaci a úsporám v energetickém průmyslu, vzdělávání a školení, .. atd.

2/ ČOV,vodovody a kanalizace

V oblasti vodohospodářských staveb jsou využívány nejmodernější metody a technologie nbízíme:

• projekční služby,  návrhy řešení všech problémů týkající se vodního hospodářství (vodovody, kanalizace, ČOV, úpravny vod, čerpací stanice, vodojemy…)
• řízení staveb- inženýrská činnost
• kompletní výstavbu a rekonstrukci  všech produktovodů (vodovodů, kanalizací, plynovodů…), rekonstrukce jsou prováděny  také za pomoci  bezvýkopých technologií.
• kompletní výstavbu a rekonstrukce  ČOV, úpraven vod, vodojemů, čerpacích stanic (jak pro komunální vody, průmyslové i chemické vody).
• výstavbu a sanaci veškerých betonových vodohospodářských konstrukcí za pomocí nejmodernějších postupů a technologií.
• kamerové prohlídky a čištění veškerých produktovodů s možností diagnostiky těchto produktovodů

3/ Stavebnictví, inženýrská činnost, doprava

Při realizaci zakázek využíváme nejmodernějších postupů a technologií na světové úrovni. Nabízíme služby a dodávky v oblasti poradenství, inženýringu a realizaci zakázek v odvětvích:

• mostní a inženýrské konstrukce
• geodézie a GIS
• inženýrská geologie
• geotechnické a podzemní stavby
• průmyslové využití biotechnologií
• územní plánování
• systémy městské veřejné dopravy, inteligentní řízení dopravy, telematické aplikace
• železniční stavby
• silniční a dálniční stavby
• urbanistika, pozemní stavby
• vodohospodářské stavby

4/ Bezpečnostní technologie, IT

V oblasti bezpečnostních technologií nabízíme služby  v oblasti zabezpečení administrativních budov, komerčních a průmyslových objektů, zabezpečení bank a  finančních institucí, zabezpečení
bankomatů, zabezpečovací systémy a řešení pro armádu a policii, bezpečnostní systémy  v silniční,
železniční a letecké dopravě, systémy na ochranu osob a majetku….

• EZS- Elektrická zabezpečovací signalizace
• EPS - Elektrická požární signalizace
• CCTV - Uzavřený televizní okruh, kamerové systémy
• EKV - Elektronická kontrola vstupu
• PCO – přenosové systémy a pulty centralizované ochrany
• Perimetrické střežení
• Mechanické zábrany
• Nadstavbové systémy

V oblasti IT technologií reagujeme na konkrétní požadavky klientů. Navrhujeme  optimální řešení, realizujeme dodávky technologií a aplikací které stavíme přímo na konkrétního zákazníka.

5/ Potravinářství a zemědělství

Realizujeme dodávky technologií pro zemědělský a potravinářský průmysl. V oblasti zemědělské produkce nabízíme technologie zaměřené na skladování a zpracování zemědělských produktů:

• dodávky a montáž zařízení pro skladování, dopravu a zpracování obilí
• opravy a rekonstrukce posklizňových linek a výroben KS
• obilní sila, podlahové skladování,halové sklady
• sušárny obilí, sušičky obilí stacionární a mobilní
• posklizňové zpracování obilí
• horizontální a vertikální doprava( elevátory,redlery, šneky, pneumatická a vibrační doprava)
• čištění, prosévání, třídění, oddělování nečistot a příměsí, kalibrace
• mletí a drcení, šrotování
• extruze –krmivářské linky

 V potravinářství nabízíme dodávky a modernizaci:

 • chladícího zařízení pro:
  • chlazení  kapalin ve výrobních procesech např. pivovary a sladovny
  • zchlazování a zmrazování masa po porážce, k udržování teploty při jeho skladování a dalšímzpracování. Vhodnou volbou pístových nebo šroubových kompresorů lze docílit hlubokých teplot pro standardní i šokové zmrazování masa,ryb a drůbeže.
  •  chlazení technologické vody při zpracování mléka, mléčných výrobků a jejich skladování. Dále se využívá chladicí zařízení pro ochlazování vzduchu na hluboké teploty při výrobě a skladování mražených mléčných výrobků.
  • vychlazování prostor skladů ovoce, zeleniny a výrobků z nich, a to v baleném i nebaleném provedení, šokové mražení ovoce a zeleniny
 • potravinářské technologie na zpracování ovoce a zeleniny
  • mražení ovoce
  • mražení zeleniny
  • konzervace ovoce do plechu, skla a sáčků
  • výroba koncentrátů v aseptickém balení
  • sušení ovoce a zeleniny a léčivých bylin
 • Stroje na vážení a balení potravinářských produktů
  • Vertikální hadicové a horizontální balící stroje
  • Balící stroje na plnění a uzavírání předtvarovaných kelímků
  • Žlabové váhy
  • Vícemiskové váhy řízené procesorem
  • Skupinové baličky
  • Potravinářské dopravníky

Přínosy spolupráce firem v pracovní skupině jsou:

 • Úspora nákladů v oblasti marketingu a přípravy projektů
 • Zvýšení konkurenceschopnosti
 • Vyšší  efektivita  a  synergie v oblasti informačního servisu
 • Spolupráce členů skupiny na projektech
 • Propojení skupiny se zahraničními partnery
 • Spolupráce v oblasti  inovací a vzdělávání

Vedení klastru:

předseda výkonné rady:  Jiří Nestával
člen výkonné rady:   Radek Mazač