KATALOG FIREM

ZETOR, tradiční česká značka zemědělské techniky, v letošním roce vstoupila již do 75. roku svojí existence. Za tu dobu sjelo z výrobních linek více než 1,3 milionů kusů traktorů, které svoji stopu zanechaly ve více než 130 zemích světa. Značka ZETOR je jedničkou na domácím trhu i na sousedním Slovensku. Silnou pozici má tradičně také v Polsku.


Ušlechtilá jednosladová whisky vyrobená z vybraných místních surovin a zrající v sudech naší vlastní výroby TREBITSCH Czech Single Malt Whisky 40% si vytváří vlastní osobitou cestu. Vyvážená chuť sladšího charakteru obsahuje tóny ovoce, vanilky nebo karamelu se základem v jemném nakouření ječmene a esencích dubového dřeva.


18. 1. 2021

TECHNOEXPORT

TECHNOEXPORT, a.s. je česká firma, úspěšně působící již od roku 1953 v oblasti vývozu kompletních průmyslových celků. TECHNOEXPORT je generálním dodavatelem investičních celků v oblasti zpracování ropy, včetně pomocných provozů a kontraktorem vývozních celků v oblasti potravinářského průmyslu a vodního hospodářství. Nabízí komplexní obchodní služby, řízení projektů a vývoz investičních celků. Dodává také jednotlivé provozní soubory, výrobní linky, zařízení a materiály. Od roku 2011 je TECHNOEXPORT, a.s. členem Skupiny SAFICHEM GROUP.

18. 12. 2020

EGT Express


        Společnost Báňské projekty Ostrava, a.s. navazuje bezprostředně na původní firmu Báňské projekty, která byla založena v Ostravě v roce 1951 a jejím hlavním posláním bylo poskytovat rozvíjejícímu se československému kamenouhelnému hornictví komplexní projekční služby ve všech oblastech hornických činností. Stručně charakterizováno: vyhodnocení ložiska, otvírka dolů, jejich povrchová výstavba, návrh strojního a elektrického vybavení a návazné vlivy na ekologii krajiny. Současný právní subjekt, tj. Báňské projekty Ostrava, a.s., vznikl v roce 1995. Jeho pracovní kolektiv dále prohlubuje své činnosti prioritně v oboru projekce důlních a podpovrchových děl. Při svých aktivitách plně využívá bohatých zkušeností, dlouhodobě získaných jak v tuzemsku, tak i v zahraničí. Navíc dále rozvíjí v rámci řešení speciální báňské problematiky těsnou spolupráci s vysokými školami, jakož i se specializovanými organizacemi a pracovišti. Firma nyní disponuje takovým duševním i materiálním potenciálem, že je schopna zajistit na vysoké úrovni veškeré projekční a analytické práce báňského charakteru, což ji řadí na vedoucí pozici mezi obdobnými subjekty v České republice.   WWW.BAPRO.CZ

1. 11. 2020

DSP PŘEROV

        DSP Přerov spol. s r.o. je obchodně inženýrská firma, propojená s hlavním výrobním zázemím a s prověřenou sítí specializovaných dodavatelů. Veškeré aktivity společnosti jsou spojeny s hlavním oborem – s výrobou strojů pro technologie zpracování nerostných surovin. Mezi hlavní činnosti firmy patří konstrukční vývoj vlastních řešení základních strojů pro úpravu kameniva, tedy zejména drtičů a třídičů, dále rozvoj aplikačního know-how, opírající se o výkonnou obchodní složku, a v neposlední řadě instalační a poprodejní servis včetně dodávek náhradních dílů. VÝROBNÍ PROGRAM: Drtiče čelisťové drtiče DC kuželové drtiče HCU odrazové drtiče HIC odrazové drtiče VIC válcové drtiče RCS Třídiče vibrační třídiče VTK vibrační třídiče VTE vibrační třídiče VTS vibrační hrubotřídiče VGO vibrační odvodňovače VO Podavače pasové podavače PPV vibrační podavače VPL vibrační podavače VPR a VPLR vibrační podavače VPT vozíkové podavače VPO Pračky kameniva LW Dehydrátory KD a KDŠ Kontejnerové drtící jednotky CCU Semimobilní drtící jednotky SCU Mobilní drtící jednotky MCU Technologické linky   WWW.DSPPREROV.CZ

1. 11. 2020

ENELEX

        Hlavním výrobním programem firmy Enelex s r.o. je výroba a dodávky kompletních systémů pro sledování kvality uhlí od analyzátorů popelnatosti a výhřevnosti– gamapopeloměrů, které jsou schopné sledovat popelnatost uhlí on-line přímo na pasovém dopravníku, přes průmyslové diskontinuální radiometrické rychloanalyzátory pro vyhodnocení popelnatosti odebraných vzorků až po vzorkovací linky pro automatický odběr a přípravu laboratorních vzorků z pasových dopravníků popř. železničních vagónů nebo nákladních automobilů. Zabýváme návrhy, výrobou a instalacemi termovizních systémů ve zvlášť obtížných podmínkách skládek uhlí, odpadů a podobných, převážně energetických provozů. Hlavní část instalací tvoří termovizní protipožární systémy na monitorování a vyhodnocení povrchových teplot uloženého materiálu na skládkách a protipožární systémy ve venkovních prostorech s vysokou možností vzniku požáru. Své produkty dodáváme klientům včetně instalace, montáže a uvedení do provozu, navrhujeme také uspořádání systémů a ve spolupráci se zákazníkem zajišťujeme údržbu a servis. Pro tyto činnosti disponujeme moderně zařízenou elektronickou výrobou s veškerým měřícím, montážním a servisním vybavením. VÝROBNÍ PROGRAM KOMPLEXNÍ SYSTÉMY ŘÍZENÍ KVALITY UHLÍ Přesně specifikovaná, konstantní kvalita a výhřevnost dodávaného uhlí je velmi důležitým parametrem pro většinu procesů využívajících uhlí jako palivo nebo surovinu. Systém řízení kvality uhlí je komplex technologických a organizačních opatření sloužících k dosažení požadované kvality uhlí pro konkrétní využití. Musí být schopný reagovat na dynamické změny parametrů uhlí tak, aby bylo možné efektivně zajistit dodržení požadavků na kvalitu. Systémy řízení kvality je...

1. 11. 2020

FERRIT

        Společnost Ferrit je soukromá česká firma s celosvětovou působností, která byla založena v r. 1993. Z obchodní společnosti se transformovala ve společnost výrobní, s vlastní vývojovou základnou. Největší podíl produkce tvoří závěsný dopravní systém, který společnosti vydobyl vedoucí postavení na světových trzích. Komplexní řešení dopravy, přeprava materiálu a osob ve všech typech důlních děl – v dolech uhelných, rudných a v podzemním stavitelství při výstavbě tunelů, metra, či podzemních kolektorů Vývoj a výroba kompletního sortimentu důlních strojů a zařízení, které jsou certifikovány pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu plynů a uhelného prachu. Závěsné transportní systémy, pozemní kolejová doprava, stroje a zařízení na pásovém a kolovém podvozku Optimalizace logistiky a řízení důlního transportu, projekty na klíč a kompletní dodávky vybavení hlubinných dolů Široká síť poboček a servisních center s vyškoleným, odborným personálem ve všech zemích, kde firma působí  – v Rusku, Ukrajině, Kazachstánu, Polsku, Slovensku, Bosně a Hercegovině, Turecku, Číně, Vietnamu, Mexiku, Kolumbii, Chile a snaží se rozšířit svoje aktivity do dalších zemí, jako je Jižní Afrika, Indonésie, Austrálie, Argentina a Indie. MEZI NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PRODUKTY SPOLEČNOSTI FERRIT S.R.O. PATŘÍ ZAŘÍZENÍ: ZÁVĚSNÁ DOPRAVA Závěsné dráhy Dieselové lokomotivy Akumulátorové lokomotivy Dieselové manipulátory Elektrické manipulátory Zvedací zařízení Kabiny pro přepravu osob Kontejnery pro přepravu materiálu Brzdné a nosné vozíky včetně dalšího...

1. 11. 2020

HANSEN ELECTRIC

    Hansen Electric, spol. s r.o. je vyspělá společnost mající moderní technologii a vysoké Know How pro zajištění vývoje, konstrukce, výroby, instalace a servisu elektrických zařízení určených do prostředí s nebezpečím výbuchu.   PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ projektování elektrických zařízení výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů výroba a prodej vakuových stykačů výroba a prodej elektromotorů opravy a servis elektromotorů a generátorů koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje Společnost má vlastní vývojovou základnu a konstrukční oddělení zaměstnávající cca 20 pracovníků se středoškolským a vysokoškolským vzděláním z celkového počtu 225 zaměstnanců. Vývoj je vybaven špičkovou výpočetní a měřící technikou, konstrukce pak výpočetní technikou, která umožňuje konstruování v 3D. V současné době společnost investuje cca 25 mil Kč do výstavby technických laboratoří zaměřených na zkoušení výkonových transformátorů, elektromotorů a frekvenčních měničů a to pod plnou nominální zátěží. V oblasti vývoje společnost úzce spolupracuje s Technickými laboratořemi Opava a. s. a Fyzikálně technickým zkušebním ústavem v Ostravě – Radvanicích, navíc společnost zaměstnává dva externí programátory. SPOLEČNOST ZABEZPEČUJE VÝROBU VE 3 PROVOZECH: OPAVA – PŘEDMĚSTÍ, TĚŠÍNSKÁ 2977/79C: Transformátorové soupravy Spínací soupravy Frekvenční měniče Svítidla JISKRO BEZPEČNÁ ŘÍDICÍ TECHNIKA: Signalizační a hovorová zařízení Čidla Zdroje OPAVA – KOMÁROVSKÁ: Vakuové stykače Výroba a opravy elektromotorů OSTRAVA: Výroba a opravy generátorů Společnost zabezpečuje výrobu v plném rozsahu od výroby strojních dílů včetně nevýbušných závěrů po montáž elektrických prvků a komponentů jak slaboproudých, tak silnoproudých....

1. 11. 2020

INCO ENGINEERING

        INCO se primárně zaměřuje na těžní stroje svého vlastního konstrukčního řešení, ale rovněž na modernizace a opravy těžních strojů po dlouhodobém provozu. Toto zahrnuje kompletní modernizaci jak mechanické, tak elektrické části těžního stroje spolu s výměnou brzdového systému za spolehlivý pneumatický nebo hydraulický brzdový systém. Téměř 90% veškeré produkce směřuje do Ruska. V současnosti jsou naše zařízení používána kromě Ruska také na Slovensku, v Polsku, Indii, Číně a v České republice. Zároveň INCO vyvíjí trvalé aktivity na trzích ve Vietnamu, Kazachstánu a Ukrajině. INCO vyvinulo a dodalo jeden z největších těžních strojů na světě – 8-lanový těžní stroj s třecím kotoučem, tzv. Koeppe o celkovém instalovaném výkonu 11 000 kW. Naše těžní zařízení jsou dodávána společně s nejmodernějším systémem monitoringu umožňujícím kontrolu provozních stavů online skrze zabezpečenou síť a identifikovat tak jakékoliv poruchy a vyhodnotit, zda je možno závadu odstranit úpravou software nebo na místě techniky těžního stroje či zda je vyžadován příjezd našich specialistů, aby došlo k rychlému vyřešení vzniklé komplikace a pokud možno k co nejrychlejšímu zprovoznění těžního zařízení. Informace o stavu těžního stroje je možné doručit jak na běžný počítač, tak také na smartphone či tablety. Díky této technologii máte přehled o zařízení, ať už se nacházíte kdekoliv. INCO dlouhodobě spolupracuje s vybranými dopravními partnery, kteří zajišťují bezpečnou a rychlou dopravu z našeho výrobního závodu na místo určení. Politika INCO je však taková, že zaručuje i dodávky náhradních dílů pro všechny stroje, které kdy vyrobilo. Náš servis nekončí pouze dodáním a uvedením zařízení do provozu. INCO jako jeden ze tří...