Workshop organizoval Odbor surovinové politiky ve spolupráci s Odborem zahraničně ekonomických politik I, Odborem zahraničně ekonomických politik II a ČSOK obchodní komorou. Workshopu se zúčastnilo vedení asociace České dobývací techniky a  další představitelé jednotlivých firem z oboru.


Prezident komory CSOK  přivítal v sídle komory obchodního radu Velvyslanectví Ruské federace Sergeye Bezrukova . Bylo to již třetí setkání v krátké době.


Cílem konference, kterou ČSOK spolupořádá s Ministerstvem průmyslu a obchodu, je informovat české firmy o konkrétních projektech a subdodavatelských příležitostech, zejména v oblastech průzkumu, těžby a zpracování nerostných surovin v regionu (sklárny, keramičky, rafinerie, tavené horniny, kamenivo, fosfáty, cihelny, stavební prefabrikáty, abraziva a další). Napomáhat k účasti českých firem ve vybraných ekonomických projektech s vyšší přidanou hodnotou, HITEC, dronů v regionu (včetně ochrany liniových staveb typu produktovodů).


ČSOK ve spolupráci s ministerstvem turistiky Černé Hory a černohorskou asociací cestovních kanceláří za účasti českých tour operátorů a letecké společnosti Rosa Airlines připravuje projekt zahraniční rekreace českých turistů v krásném přímořském prostředí u Středozemního  moře v letoviscích Černé Hory, která nebyla zasažena koronavirusovou pandemií a jako jediná země v Evropě nevykazovala žádnou nákazu COVID-19! Projekt bude nejen přinášet uspokojení a bezpečný zážitek a  odpočinek pro české turisty, ale pomůže ekonomicky zachránit zapojené české subjekty z řad tour-operátorů i letecké společnosti.

28. 5. 2020

PODPORA EXPORTU

ČSOK obchodní komora připravila již v roce 2020 podpůrný proexportní program pod názvem Synergií k efektivitě . Jeho princip je postaven na kooperaci českých a zahraničních firem s cílem společného obchodního působení na třetích trzích. V současné době do zahajovacího programu byly zařazeny země Ruské federace a Kazachstán. Komora ve spolupráci s obchodním zastoupením Ruské federace v Praze připravuje již od  června seriál videokonferencí českých a ruských firem ,které budou mít možnost navázat spolupráci a projednat konkrétní možnosti obchodní spolupráce a s využitím synergických efektů vstoupit na vybrané třetí  trhy, kde budou moci zúročit přednosti jednotlivých zapojených účastníků projektu. Jako například inženýring, projekční činnosti, výrobní kapacity, kvalifikovanou pracovní sílu, exportní financování, podporu ekonomické bezpečnosti atd. To vše maximálně zvyšuje konkurenceschopnost skupiny a přináší pozitivní efekt pro všechny zúčastněné. Zájemci o podporu ze stany ČSOK a o zapojení se do  společných mezinárodních skupin se mohou písemně hlásit na emailové adrese : sekretariat@csok.cz.

Uskutečnilo se plánované pracovní setkání prezidenta ČSOK s novým rektorem Jihočeské univerzity panem Mgr. Bohumilem Jirouškou, Dr. Jednání byly přítomny také viceprezidentka ČSOK pro vzdělávání vědu a výzkum Mgr. Vlasta Bohdalová  a prorektorka pro mezinárodní vztahy Jihočeské univerzity docentka Radka Závodská. ČSOK s Jihočeskou univerzitou spolupracuje již více než 7 let.


ČSOK ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR připravuje na podzim letošního roku mezinárodní odbornou konferenci na téma PRŮZKUM,TĚŽBA A ZPRACOVÁNÍ NEROSTNÝCH A MINERÁLNÍCH SUROVIN V CENTRÁLNÍ ASII.


V polovině března letošního roku se zástupci komory v čele s jejím prezidentem Jiřím Nestávalem zúčastnili několika důležitých setkání v hlavním městě Kazachstánu. Delegace ČSOK navštívila mezinárodní zemědělský veletrh AgriTec a také uspořádala několik jednání se zástupci parlamentu, ministerstva ekologie, geologie a přírodních zdrojů a ministerstva školství a vědy Kazachstánu.


Obchodní komora ČSOK a Centrum pro Afghánsko české vztahy pořádaly 5.března pracovní setkání s JE velvyslancem Afghánistánu v Praze, kterého se mimo vedení komory ,Centra a firem zúčastnili také poslanci Parlamentu ČR a představitelé Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky.


Prezident ČSOK jednal v únoru v Moskvě na Ministerstvu průmyslu a obchodu Ruské federace a ve státní  dumě ,kde prezentoval novou obchodně ekonomickou agendu ČSOK pro rok 2020 ,která se nazývá " Efektivitou k úspěchu".