VZDĚLAVÁNÍ, VĚDA VÝZKUM NA V ČESKO – ČÍNSKÉM FORMÁTU

8. 7. 2019

Úvodem do tématu česko - čínské spolupráce ve vzdělávání , vědě a výzkumu bylo přijetí české delegace na Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy České republiky náměstkem ministra Pavlem Dolečkem.

Obě strany konstatovaly reálný zájem a vůli k rovnocenné a vyvážené spolupráci s akcentem na vytvoření dobrých podmínek pro možnost studia čínských studentů na českých vysokých i středních školách. Samostatným blokem jednání byla problematika spolupráce v oblasti vědy a výzkumu.

Koordinátorem těchto mezinárodních aktivit je ČSOK s podporou výboru vědy a vzdělávání Parlamentu ČR .

Hlavní blok programu se zaměřením na vzdělávání vědu a výzkum se uskutečnil v Brně.

VUT Brno představilo prostřednictvím svých děkanů a ředitelů vědeckých a výzkumných pracovišť toto elitní vzdělávací a vědecké centrum České republiky v nejlepším světle. Čínská delegace, která měla již možnost se opakovaně s VUT Brno seznámit ,při dvou pracovních misích pořádaných komorou do Xuzhou, vysoce ocenila obdržené informace a nabídky ke spolupráci. To, že zájem na straně Xuzhou o VUT Brno  je vážný potvrdil vedoucí čínské delegace ve svém vystoupení, ve kterém potvrdil připravenost podpořit vysílání čínských studentů na studia do Brna pozval delegaci VUT Brno do Xuzhou na jednání o startu této spolupráce na listopad 2019 do Číny.

Vyvrcholením pracovní návštěvy Brna bylo přijetí čínské delegace na Jihomoravském kraji, kde proběhlo jednání na nejvyšší úrovni. Delegaci přivítala a přijala krajská radní pro školství JUDr. Jana Pejchalová za přítomnosti poslance Prof.Ing.Karla Raise,CSc.,MBA pověřeného řízením výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu Parlamentu ČR . K setkání na Jihomoravském kraji byly přizvány i univerzity, které se v dubnu 2019 aktivně účastnily delegace komory do Xuzhou. Jednalo se o Vysokou školu báňskou Ostrava a Mendelovu univerzitu v Brně .

Obsahem jednání byla deklarace zájmu z české strany o pokračování spolupráci i konkrétní návrhy na další spolupráci, která by měla proběhnout prostřednictvím plánované pracovní mise na začátku listopadu 2019 do Xuzhou.

Čínská delegace  ústy jejího vedoucího pana Zhou Tiegena, předsedy lidového shromáždění města Xuzhou poděkovala za skvěle připravený a zorganizovaný program v České republice, potvrdila konkrétní zájem o pokračování spolupráce a navrhla konkrétní kroky pro jeho realizaci.

Průběhem jednání a hlavně výsledkem jednání s čínskou delegací se jednoznačně potvrdilo, že program vzdělávání a vědy má šanci na úspěch a může být nosnou.

 

 

 

  »  Aktuality
Mapa stránek Napište nám RSS Kde nás najdete

© 2019 ČSOK  |  Redakční systém i-servis.cz