Obchodní a podnikatelská mise do Černé Hory

23. 9. 2018

ČSOK již podruhé v letošním roce uspořádala v září ve spolupráci s Velvyslanectvím České republiky ‎obchodní a podnikatelskou misi do Černé Hory.

Černá Hora v roce 2025 vstupuje do Evropské unie. Byly zahájeny všechny předvstupní s vstupní procedury spojené nejen s uzavíráním jednotlivých
‎kapitol,ale byly otevřeny přístupy k čerpání strukturálních  fondů určených k vyrovnání rozdílů členských a nečlenských  zemí.
Komora od počátku , kdy zahájila své aktivity v Černé Hoře, kde také působí prostřednictvím svého stálého představitele, předkládá vedení země agendu skládající se ze 4 bodů. 
- implementace zkušenosti České republiky se vstupem do EU včetně poskytování odborných poradců pro uzavírání jednotlivých kapitol  ‎vstupu země do EU. 
- aktivní  účast českých firem ‎na budování a modernizací komunální infrastruktury. A to zejména vodovody a kanalizace včetně ČOV, energetika a teplo, likvidace odpadu,Smart City, atd..
- cestovní ruch 
- vzdělávání, věda a výzkum 

Prezident komory za účasti velvyslance ČR a účastníků podnikatelské delegace podepsal memoranda o spolupráci s primátory měst Danilovgrad. Niksic, Tivat a Cetinje. 
 Uskutečnila se řada pracovních setkání a jednání jak s představiteli centrálních a  municipálních úřadů , tak s podnikatelskou odbornou veřejností. 

Podrobnosti o jednáních a závěrech z nich vyplývajících si můžete přečíst v dalších článcích. 
 
  »  Aktuality
Mapa stránek Napište nám RSS Kde nás najdete

© 2019 ČSOK  |  Redakční systém i-servis.cz