23. 7. 2020  |  Newsroom

VŠCHT Praha a ČSOK

Ve středu 22.7. se uskutečnilo pracovní setkání vedení státní technické univerzity VŠCHT Praha ,kterou zastupovali prorektoři,dekani,prodekani a další vyšší funkcionáři univerzity a ČSOK obchodní komory reprezentovaně jejím prezidentem, Vlastou Bohdalovou viceprezidentkou pro vzdělávání,vědu a výzkum a Tomášem Müllerem, education attaché ČSOK.

Účastníci jednání projednali zapojení státní technické univerzity do komorového klastru a rozsah a obsah budoucí spolupráce v oblasti mezinárodní meziuniverzitní spolupráce, akvizice studentů samoplátců, organizování vědeckých workshopů, nabídka vzdělávacích bakalářských ,magisterských a doktorandských programů, jazykových kurzů atd. Všechny vzdělávací programy budou prováděny kombinovanou distanční a podle situace i prezenční formou.

Samostatným bodem jednání byla otázka zřizování offshore campusů technické univerzity VŠCHT Praha na vybraných univerzitách v zahraničí s podporou a pomocí ČSOK.

ZPĚT NA SEZNAM