19. 7. 2020  |  Newsroom

VŠB Ostrava - Technická univerzita a mezinárodní meziuniverzitní spolupráce

Ve dnech 14. - 15.7. se na VŠB - Technické univerzitě Ostrava uskutečnila série pracovních jednání, konzultací a porad mezi delegací ČSOK vedenou prezidentem komory a viceprezidentkou komory pro vzdělávání, vědu a výzkum Mgr. Vlastou Bohdalovou a zástupci vedení univerzity.

 

Za VŠB Ostrava jednání vedli rektor univerzity profesor RNDr.Václav Snášel,CSc., vedoucí oddělení mezinárodních vztahů JUDr. Michaela Vráželová, Ph.D.,  proděkan fakulty Hornicko-geologické docent Václav Zubíček a vedoucí katedry hornického inženýrství a bezpečnosti docent Pavel Zapletal.

S fakultou Hornicko-geologickou ČSOK spolupracuje úspěšně již delší dobu. Konkretních úspěchů se podařilo dosáhnout například při spolupráci v Číně.

Představitelé komory a univerzity řešili společné plány a konkretní postup v nové době, kterou přinesla pandemie koronaviru i do prostředí mezinárodního univerzitního vzdělávání.

Vzhledem k tomu, že je potřeba počítat s minimalně ročním výpadkem v účasti zahraničních studentů samoplátců, se obě strany dohodnuly na náhradním řešení cestou vytvoření univerzitní virtuální vzdělávací platformy, která umožní poskytovat výuku formou distančnîho studia.

Komora předložila konkrétní navrhy témat vzdělávání, která se budou v zahraničí prostřednictvím komory nabízet. Jedná se například o jazykové kurzy a krátkodobé nebo dlouhodobé studijní programy -bakalářské akreditované programy nebo kurzy specializované na bezpečnost práce. 

Dále bude univerzita za pomoci ČSOK v budoucnu realizovat program off shore campusu na těch zahraničních univerzitách ve vybraných zemích, kde bude tato forma nejen smysluplná ,ale také přínosná pro všechny zúčastněné.

Přechod na nové formy distančního studia zahraničních studentů je řešením nouzového stavu, do kterého se se dnes univerzity dostaly ne vlastní vinou.

Komorový klastr a síť stálých představitelů komory ve 12 zemích bývalého Sovětského svazu a Střední Asie se snaží vykrýt vzniklý deficit,ktery dnes české univerzity vyrazně pociťují.

ZPĚT NA SEZNAM