24. 9. 2020  |  Newsroom

Úspěšné jednání na ministerstvu školství

Prezident komory se zúčastnil plánovaného jednání na Ministerstvu školství České republiky, které připravil a vedl předseda parlamentního výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, mládež a sport, poslanec prof. Karel Rais.

 

Hlavním a jediným tématem jednání byla studijní stipendia pro zahraniční studenty, které by plně financovala česká strana. Přínos z této mimořádné aktivity by získali nejen studenti, ale také české univerzity, kterým by podobný program pomohl kompenzovat propad v počtu zahraničních studentů samoplátců. V neposlední řadě, v dlouhodobějším horizontu, tento projekt vytvoří také přínos pro český průmysl a export.

Část absolventů zpravidla zůstavá v zemi, kde vystudovala a tím rozšiřuje tolik potřebnou kvalifikovanou pracovní sílu.  Zbytek absolventů je po návratu do své domovské země již navždy mentálně i kulturně spojen se zemí svého mládí a studií. Automaticky nejen preferuje ve svých aktivitách a rozhodovacích procesech zemi, kde prožil důležitou část svého života, ale je i trvalým lobbistou českých zájmů v zahraničí. Dodnes  mnoho českých firem úspěšně využívá bývalé absolventy československých univerzit k realizaci svého exportu.

Na jednání byl dohodnut další konkrétní postup pro přípravu a spuštění programu studijních stipendií pro zahraniční studenty zejména z teritorií, kde obchodní komora působí.

Projekt bude zahájen od akademického roku 2021/22 . 

Pro financovaní stipendií budou použity recovery fondy EU, ale také české zdroje.

ČSOK obchodní komora a komorový klastr mezinárodní meziuniverzitní spolupráce bude propojovat vybrané české státní univerzity se zahraničními zájemci o bezplatně studium v ČR.

ZPĚT NA SEZNAM