13. 10. 2019  |  Newsroom

Univerzitní setkání v Moskvě

ČSOK obchodní komora a komorou vytvořený klastr International Education & Science pořádaly v Českém domě v Moskvě ezinárodní meziuniverzitní setkání. Na české straně můžeme jmenovat například Karlovu univerzitu , Mendelovu univerzitu , VŠTE České Budějovice atd.atd..

Za ruskou stranu se účastnilo 24 subjektů vysokých škol a univerzit. Akce byla
připravena jako pokračování dlouhodobých komorových aktivit zaměřených na
budování mezinárodní meziuniverzitní spolupráce a nábor platících studentů pro
české vysoké školy.
Zúčastněně ruské univerzity,  ( reprezentované rektory a prorektory z Moskvy ,
Moskevské oblasti ,ale také třeba z měst Orlov , Obninsk a dalších měst ) ,  si
pozorně vyslechly ucelenou nabídku jednotlivých účastníků české delegace
zastřešené klastrem.
 Následně v dvoustranných rozhovorech se hledaly zcela konkrétní řešení a formy
mezinárodní meziuniverzitní spolupráce .
Na leden 2020 připravuje komora další kolo meziuniverzitního mezinárodního 
setkání tentokrát v České republice.
Během čtyř dnů se tak mohly české univerzity osobně setkat v Moskvě a Petrohradu,
kde také proběhlo obdobné setkání  s více jak 40 ruskými univerzitami z Moskvy,
Petrohradu, Orlova,Obninska,Ufy a dalších měst Ruské federace.
Jedná se o unikátní možnost a příležitost pro české univerzity navázat zcela
konkrétní osobní vztahy s nejvyššími představiteli ruských univerzit. 
Komora prostřednictvím své vlastní sítě stálých představitelů v Ruské federaci
vybrala ,oslovila a pozvala na setkání elitní ruské univerzity. Zástupci ruských
univerzit byli předem podrobně informováni ,kdo z  České republiky z univerzit přijede
a s jakou konkrétní nabídkou. Tzn.,že akce se z Ruské strany zúčastňuji  jen
skuteční předem připravení zájemci o konkrétní spolupráci .
V rámci takových profesionálně a s velikou pečlivostí připravených mezinárodních
meziuniverzitních setkávání se dosahuje okamžité vysoké efektivity.
Oproti účastem českých univerzit na nejrůznějších obecných veletrzích, kde vedle
vzdělávacích ústavů se zúčastňují i například výrobci školních pomůcek nebo obalů
na sešity , má přítomnost na takovýchto akcích skutečný smysl a hlavně výsledky.
Na většině českých vysokých škol jsou počty studentů, kteří své studium hradí ,
mizivé. Jedná se o jednotlivce maximálně v extrémním případě o několik desítek
studentů . Většinou v doktorandských programech. O větším počtu si mohou nechat
české univerzity zatím pouze zdát.

Důvodem z pohledu komory je malá aktivita samotných univerzit respektive aktivita
vynaložená nesprávným směrem. 
A také netrpělivost a neochota do akvizice studentů samoplátců vložit alespoň
minimální investici nebo nevhodný výběr teritoria, kde se zkouší zkouší nábor
formou pokus - omyl.
Z výše uvedených důvodů se komora začala již před časem zabývat projektem a
systematickou podporou mezinárodní meziuniverzitní spolupráce a náboru studentů
samoplátců. Komora i v tomto případě přistupuje k poskytování vzdělání jako k
obchodnímu produktu , který je potřeba profesionálně připravit a na trhu vzdělávání
odborně nabídnout. Jedině tak to může fungovat.

Zájemci z řad českých vysokých škol mají možnost v případě zájmu požádat komoru
o spolupráci , účast na  meziuniverzitních setkávání nebo zapojení do činnosti klastru
v písemné podobě na emailové adrese: csok@csok.cz

ZPĚT NA SEZNAM