14. 9. 2020  |  Newsroom

Studijní stipendia a studentská víza

Prezident obchodní komory ČSOK se zúčastnil zasedání parlamentního výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, mládež a tělovýchovu, který se zásadní podporou úřadujícího předsedy výboru prof. Karla Raise přijal usnesení uspořat kulatý stůl s ministrem vnitra ČR a ministrem zahraničních věcí ČR.

Hlavním a jediným tématem jednání s oběma ministry bude vyřešit dlouhodobě neúnosnou situaci týkající se problému získávání studentských víz pro cizince, kteří byli jako studenti samoplátci s obtížemi a vysokými náklady získáni pro studium na českých univerzitách. O prosazení konání kulatého stolu na téma studentská víza se zasadila ČSOK jako představitel klastru mezinarodní meziuniverzitní spolupráce, který sdružuje vybrané českě státní univerzity. Kulatého stolu se zúčastní také zástupci univerzit na úrovni rektorů, prorektorů a vedoucích zahraničních oddělení univerzit. Není možné, aby  v době, kdy pandemie koronaviru zasadně ochromuje internacionalizaci studia pokračovalo komplikování nástupu zahraničních studentů ke studiu.

Dalším tématem, pro které ČSOK získala podporu úřadujícího předsedy parlamentního vyboru pro vzdělávání a vědu prof. Karla Raise, je projekt studijních stipendií pro zahraniční uchazeče. Cílem projektu je získat pro  vybrané české státní technické univerzity zahraniční studenty, kteří budou moci získat stipendium od České republiky.

Tento projekt jednak zacelí dočasný propad počtu zahraničních studentů na českych vysokých školách z důvodu pandemie a uzavření hranic a také pomůže na český pracovní trh přivést kvalifikovanou, univerzitně vzdělanou pracovní sílu. Další efekt, který tento projekt přinese je získání trvalé podpory českému exportu od absolventů, jak se již jednoznačně ukázalo v minulosti.

 

ZPĚT NA SEZNAM