12. 12. 2021  |  Newsroom

Stálý představitel ČSOK v Ruské federaci

Prezident komory, v době svého pracovního pobytu v Moskvě, osobně předal dekret stávajícímu stálému představiteli ČSOK v Ruské federaci, kterým prodlužuje jeho mandát na další funkční období.

Yurij Lobanov je úspěšný moskevský advokát, který dlouhodobě napomáhá budování mezinárodních obchodních i meziuniverzitních vztahů mezi Ruskou federací a Českou republikou. Přejeme komorovému představiteli mnoho pracovních úspěchů při plnění jeho úkolů a povinností vyplývajících z funkce představitele komory.

 

ZPĚT NA SEZNAM