15. 6. 2020  |  Newsroom

Specializovaný workshop MPO ČR a ČSOK

Workshop organizoval Odbor surovinové politiky ve spolupráci s Odborem zahraničně ekonomických politik I, Odborem zahraničně ekonomických politik II a ČSOK obchodní komorou. Workshopu se zúčastnilo vedení asociace České dobývací techniky a  další představitelé jednotlivých firem z oboru.

Cílem workshopu bylo informovat české firmy o konkrétních projektech a subdodavatelských příležitostech, zejména v oblastech průzkumu, těžby a zpracování nerostných surovin v regionu Střední a Jižní Asie (sklárny, keramičky, rafinerie, tavené horniny, kamenivo, fosfáty, cihelny, stavební prefabrikáty, abraziva a další). Zástupci MPO informovali o připravovaných akcích (mezinárodní konference, incomingové mise a outgoingové mise v rámci projektu PROPED do teritorií Střední a Jižní Asie, připravované vrcholné návštěvy z/do teritoria, mezivládní a smíšené komise atd.

Prezident ČSOK Jiří Nestával vystoupil s hlavním referátem o přípravách a realizaci mezinárodní odborné konference ,která se uskuteční 2.prosince 2020 na Ministerstvu průmyslu České republiky a je pořádána pod záštitou ministra průmyslu a ministra dopravy Karla Havlíčka pro představitele 9 států Střední Asie na úrovni ministrů a velvyslanců a specialistů na geologii ,těžbu a zpracování nerostných surovin.

Obchodní komora již od počátku roku zahájila pracovní cesty postupně do všech zemí středoasijského regionu, kde jedná s resortními ministerstvy o jejich účasti na konferenci. Na prosincová jednání v Praze budou navazovat specializované mise spojené s účastí na oborových veletrzích v jednotlivých zemích regionu.

Region má značné zdroje nerostných surovin, zejména ropy, zemního plynu, zlata, barevných kovů, uranu, nerudních i stavebních surovin. Výstavba a modernizace systému těžby a tranzitu nerostných surovin vytváří možnosti pro české dodavatele odpovídajících technologií. Nemalý důraz je kladen na zpracování surovin na území daných zemí. Místní energetická infrastruktura je již zastaralá a vyžaduje modernizaci. Pro české firmy tak kromě příležitostí přímo ze sektoru průzkumu, těžby a zpracování nerostných surovin existuje i řada příležitosti při probíhající modernizaci stávajících uhelných elektráren, rekonstrukci a výstavbě malých či středních vodních elektráren, budování nových kotelen. Jde zejména o potenciální dodávky elektrotechnických výrobků, čerpadel, turbín, speciálních ocelových trub, ventilů, filtrů, zařízení pro elektrárny, přenosové soustavy a trafostanice. Prostor je i pro dodávky technologií dalších alternativních a obnovitelných zdrojů energie.

ZPĚT NA SEZNAM