7. 6. 2021  |  Newsroom

S obchodní komorou do vesmíru

ČSOK obchodní komora uzavřela smlouvu o obchodní spolupráci a podpoře s českou vědeckotechnologickou společností iSky Technology zabývající se komerčními aktivitami ve vesmíru.

Zakladatelé společnosti mají za sebou velmi bohatou a mnohaletou zkušenost s touto mimořadnou aktivitou na německém trhu.

V souvislosti se zahájením fungování nové Agentury EU pro kosmický program, Evropský parlament schválil nový unijni vesmírný program s rekordním rozpočtem. Tímto rozhodnutím europoslanců se stávajíci Agentura Evropské unie pro globální navigační systém zásadně rozšiřuje. To také nabízí mimořádnou příležitost pro české firmy a univerzity a  ČSOK obchodní komora bude od saměho počátku u toho.

Vedení komory nyní aktivně buduje tým, který se podpoře a rozvoji vesmírněho programu bude věnovat. 

 

ZPĚT NA SEZNAM