28. 6. 2021  |  Newsroom

S obchodní komorou do Arktidy

ČSOK obchodní komora se po celou dobu své 20-leté činnosti snaží vždy určovat směr a hledat aktuální příležitosti pro český průmysl a český export s dalekým předstihem. Jednou z takových podnikatelsko-exportních iniciativ je i oblast Arktidy,která se díky oteplování stává stále víc dostupnější a tím i atraktivnější.

Zmenšující se ledová pokrývka a technologický rozvoj otevírají přístup k rozsáhlým nalezištím ropy a plynu – odhaduje se, že v Arktidě se skrývá pětina veškerých světových nalezišť ropy a zemního plynu. Vedle ropy a zemního plynu jsou lákavá i ložiska různých minerálů, rozšířená loviště ryb, ale i třeba zásoby dřeva. Experti odhadují, že zásoby uhlí pouze na Aljašce činí celých 10 % světových zásob tohoto fosilního paliva. V Arktickém oceánu se dále skrývají významná naleziště chromu, kobaltu, mědi, zlata, železa, olova, magnezia, manganu, niklu, platiny, stříbra, cínu, titanu, wolframu a zinku a také diamantů.

V souvislosti s dynamickým vývojem v Arktidě se možnosti bezpochyby otevírají i českým firmám, jež by se v rámci své expertízy a možností měly snažit využít otevírajících se možností při budování arktické infrastruktury. Toto úsilí by mělo mít jasnou podporu české obchodní diplomacie. Příležitosti se nabízejí i českým vědcům, jejichž podíl na nejrůznějších vědeckých projektech relevantních pro Arktidu je pro českou vědu a vysoké školství  rovněž žádoucí.

ČSOK obchodní komora se již od roku 2019 velmi intenzivně zabývá budováním kontaktů a vztahů,které by napomohly českému průmyslu a exportu se dostat do oblasti Arktidy a s ní spojených projektů. Budeme se nyní často všichni setkávat z názvy a termíny jako je Arktická rada nebo projekt Severní dimenze atd.

Arktická rada představující k dnešnímu dni patrně nejvýznamnější mezinárodní fórum sdružující státy arktického regionu.

Arktida tak v postpandemické době, která začíná negativně ovlivňovat podnikatelské prostředí a ohrožovat zavedené dodavatelské odběratelské vztahy , se začíná stávat jednou z atraktivních příležitostí pro český průmysl i vědeckou a vzdělávací sféru. Jistě zde najdou příležitosti firmy a univerzity, které se zabývají moderními technologiemi,  obnovitelnými zdroji energie, vodou a čištěním vody, telekomunikacemi, modulárními stavbami ,sofistikovanými materiály snášejícími vysoké teplotní rozdíly, výrobou a zpracováním potravin v náročných podmínkách, ale možnosti zde jsou i pro specializované firmy na  geologický průzkum.

ZPĚT NA SEZNAM