18. 12. 2020  |  Newsroom

Pracovní setkání prezidenta komory s obchodním radou Ruské federace v Praze

Plán projektů a širší spolupráce ČSOK s obchodním zastoupením Ministerstva průmyslu a obchodu Ruské federace pro rok 2021 projednal prezident ČSOK s obchodním radou Ruské federace v ČR.

Oba představitelé se shodli na pokračovaní organizování distančních videokonferencí a online obchodních mezinárodních rusko-českých jednání, která uspěšně organizovala ČSOK s ruským obchodním zastupitelstvím po celý rok 2020.

Pro rok 2021 bude realizován a zahájen společný, nově koncipovaný, program mezinárodní exportní spolupráce, který se bude skládat ze dvou etap.

První etapa bude spočívat v organizování a pořádání podnikatelských mezinárodních videokonferencí, při kterých se online propojí české a ruské firmy. Společnosti si vzájemně představí své nabídky a plány a zahájí, s pomocí ČSOK a dalších partnerů organizátorů konferencí, online pracovní přípravná obchodní jednání.

Druhá etapa bude zaměřena, jakmile to podmínky dovolí, na organizaci obchodních misí do oblastí Ruské federace, kde probíhala online přípravná jednání v prvni etapě.

Tím bude dosaženo nové dynamiky při organizování pracovních obchodních jednání a dojde k rychlejšímu dosažení konkrétních obchodních výsledků na obou stranách.

Ve výběru destinací, kde od ledna 2021 bude ČSOK spolupořádat online konference je například Tulská, Nižněnovgorodská, Kaliningradská a další oblasti.

Zájemci o účast v těchto dvouetapových projektech podpory exportu se mohou nezávazně registrovat na emailové adrese: sekretariat@csok.cz

 

ZPĚT NA SEZNAM