15. 7. 2020  |  Newsroom

Pracovní porada českého těžebního průmyslu

ČSOK obchodní komora zorganizovala na technické univerzitě VŠB Ostrava pracovní setkaní představitelů firem českého těžebního průmyslu.

Zúčastněné firmy, jako jsou např. Ferrit, Deonar, Báňské projekty Ostrava nebo RPS Ostrava, se aktivně zapojily do dalšího kola příprav mezinárodní konference o důlní technice a těžebním průmyslu ve Střední Asii, která se pořádá na podporu českého exportu letos v prosinci s organizační podporou Ministerstva průmyslu ČR v Praze pod záštitou místopředsedy vlády Karla Havlíčka.

Dalším bodem jednání firem, ČSOK a představitelů VŠB Ostrava, fakulty hornicko-geologické, bylo posouzení vzniku brožury "Průvodce těžebním průmyslem České republiky ", která by měla sloužit jako nadčasový materiál, prezentující vyznamné podnikatelské subjekty a firmy v oblasti české geologie, těžby a zpracovaní nerostných surovin.

Účastníci ostravského setkání se také jednomyslně shodli na přípravě a realizaci mezinarodní videokonference o těžebním průmyslu a důlní technice, kterou ČSOK připraví na září 2020 ve spolupráci s obchodním zastoupením Ruské federace v Praze a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

ZPĚT NA SEZNAM