8. 12. 2019  |  Newsroom

Podpora mezinárodnímu obchodu

Komora uskutečnila v listopadu v Českém domě v Moskvě sérii pracovních jednaní s představiteli ruských potravinářských velkoobchodních sítí a velkoobchodů . Hlavním dlouhodobým cílem komory je vybudování mezinárodního klastru tvořeného ze vzájemně kooperujících obchodních a potravinářských firem, které na korektních a vzájemně výhodných základech budou obchodovat na třetích trzích.

Jedná se například o atraktivni trh jakým je dnes bezesporu čínský spotřebitelský trh. . Ten se usilovně snaží své obrovské zákaznické základně denně nabídnout dostatek kvalitních potravin,aby uspokojil náročné potřeby čínského zákazníka.

Uspět kapacitně jednotlivým firmám na tomto gigantickém a stále rostoucím trhu je prakticky vyloučené.

 

Proto komora vytváří tuto mezinárodní platformu,která se svou spojenou nabídkou kapacitně uspokojí jakýkoli náročný trh kdekoli na světě.

 

Projekt startuje komora v březnu 2020 otevřením Mezinarodního obchodního a kontraktačního centra v čínském Xuzhou.

 

Fotografie z  jednání komory v Českém domě v Moskvě za přítomnosti Sergeye Markova veřejně známého a populárního ruského publicisty a politiloga. 

ZPĚT NA SEZNAM