28. 5. 2020  |  Newsroom

PODPORA EXPORTU

ČSOK obchodní komora připravila již v roce 2020 podpůrný proexportní program pod názvem Synergií k efektivitě . Jeho princip je postaven na kooperaci českých a zahraničních firem s cílem společného obchodního působení na třetích trzích. V současné době do zahajovacího programu byly zařazeny země Ruské federace a Kazachstán. Komora ve spolupráci s obchodním zastoupením Ruské federace v Praze připravuje již od  června seriál videokonferencí českých a ruských firem ,které budou mít možnost navázat spolupráci a projednat konkrétní možnosti obchodní spolupráce a s využitím synergických efektů vstoupit na vybrané třetí  trhy, kde budou moci zúročit přednosti jednotlivých zapojených účastníků projektu. Jako například inženýring, projekční činnosti, výrobní kapacity, kvalifikovanou pracovní sílu, exportní financování, podporu ekonomické bezpečnosti atd.

To vše maximálně zvyšuje konkurenceschopnost skupiny a přináší pozitivní efekt pro všechny zúčastněné. Zájemci o podporu ze stany ČSOK a o zapojení se do  společných mezinárodních skupin se mohou písemně hlásit na emailové adrese : sekretariat@csok.cz.

ZPĚT NA SEZNAM