23. 7. 2020  |  Newsroom

Podpora českým univerzitám v nové době

Vedení komory v pondělí 20.7.uskutečnilo sérii setkání a jednání s vedoucími představiteli partnerských univerzit zapojených do komorového klastru ČSOK. 

Hlavním obsahem rozhovorů byla transformace aktivit podpory mezinárodní meziuniverzitní spolupráci v novém období ovlivněném pandemií covid-19.

VUT Brno - ICV a Mendelova univerzita jsou akademické subjekty,ktere operativně přistupují na návrhy ČSOK v řešení  dalšího postupu v rozvoji mezinárodní meziuniverzitní spolupráce,akvizici zahraničních studentů samoplátců a dalších produktech a vzdělávacích programech.

Univerzity přecházejí  na kombinovanou formu distanční a prezenční výuky. S ČSOK budou také řešit otázku vytvoření offshore campusů na vybraných zahraničních univerzitách nebo zavedení virtuální vzdělávací platformy.

Jazykové kurzy,krátkodobé nebo dlouhodobé odborné kurzy a semináře a bakalářské a magisterské programy zůstavají pevnou součástí nabídky vzdělávání i v nové době.

ZPĚT NA SEZNAM