3. 8. 2021  |  Newsroom

Podpora českého exportu

ČSOK obchodní komora ve spolupráci s Fakultou podnikatelskou Vysokého učení technického v Brně připravila společný projekt na podporu českého průmyslu a jeho exportu.

Českým výrobcům a exportérům českého zboží, výrobků  a služeb zpracují studentské týmy magisterského programu „mezinárodní obchod" samostatné studie proveditelnosti exportu na konkrétní zahraniční trhy, které budou společně odsouhlasené a zařazené do programu. Projekt studie proveditelnosti exportu bude vypracováván pod odborným dohledem pedagogů VUT a vedení ČSOK obchodní komory.

Firma, která se přihlásí do programu a bude vybrána, získá bezplatně ucelenou marketingovou studii včetně studie proveditelnosti exportu svého zboží a služeb na konkrétní společně vybraný a odsouhlasený zahraniční trh.

Marketingový průzkum a studie proveditelnosti exportu bude zpracováván v průběhu zimního semestru letošního akademického tzn. září – prosinec 2021. Komplexní materiál bude firmě předán po jeho vypracování, kontrole a vyhodnocení na konci zimního semestru, tedy do poloviny prosince 2021.

Zájemce o výše uvedenou spolupráci v uvedeném rozsahu se může přihlásit nejpozději do 6.září 2021 na emailové adrese csok@csok.cz  pod heslem „PODPORA EXPORTU“

ZPĚT NA SEZNAM