25. 12. 2019  |  Newsroom

Plánování mezinárodních projektů

V prosinci se v Praze uskutečnila několikadenní  porada vedení komory s moskevskými partnery, na které se plánovaly projekty pro rok 2020.

Mezinarodni meziuniverzitní spolupráce , uspořádání konference univerzit v turecké Antalyi nebo projekt MBA v Brně.
V podnikatelské sféře se připravil program zahraničnîch obchodních misí s  mezinárodním složení tzn.,že vedle českých subjektů se zahraničních cest zúčastní i firmy ze Slovenska , Ruska ,Kazachstánu a dalších zemí,kde komora stále působí.
V dubnu například bude v Moskvě komora pořádat  mezinárodní podnikatelskou konferenci pro zajemce o společný vstup na čínský trh.

ZPĚT NA SEZNAM