1. 7. 2021  |  Newsroom

Oživení ekonomického sektoru a dopady pandemie

Oživením ekonomického sektoru malého a středního podnikání se zabývalo pracovní setkání pořádané Institutem pro politiku a společnost, kterého se zúčastnil prezident ČSOK.

Pandemie COVID-19 negativně dopadla na mnoho podniků a učinila je zranitelnými. Tato skutečnost může mít na malé a střední podniky trvalý dopad, obzvláště v dnešní době, kdy v důsledku pandemie dochází k obrovským ekonomickým změnám, které působí potíže firmám v Evropě i ve světě. Ekonomické ohrožení malých a středních podniků se nejenom v loňském, ale i v letošním roce stalo jedním z hlavních zájmů veřejného i soukromého sektoru a bezpochyby bude zaměstnávat politiky i během roku 2021.

 

V krátkých, ale velmi konkrétních příspěvcích vystoupili na akci představitelé státního, bankovního a podnikatelského sektoru. Zazněly termíny a názvy projektů jako je portál občana a portál podnikatele, digitální dílna, digitální marketing a další. Diskutující se shodli, že digitalizace podnikatelského prostředí je důležitým elementem pro úspěšné fungování podnikatelského sektoru.

Online komunikace však nedokáže nahradit osobní kontakt.  Veletrhy, výstavy, obchodní mise a osobní obchodní jednání jsou nezbytnou součástí podnikatelské kultury a roky ověřené praxe. Zrovna jako homeoffice není jednoznačným přínosem a univerzálním řešením, jak bylo účastníky jednání konstatováno.

 

 

 

 

 

ZPĚT NA SEZNAM