11. 1. 2021  |  Newsroom

Novoroční slovo prezidenta komory

Vstupujeme do nového roku, který je pro naši komoru jubilejním. Česká Středoasijská obchodní komora začíná svůj 20. rok činnosti. Stali jsme se pevnou součástí každodenního podnikatelského a komerčního života jak v České republice, tak v dalších 14 zemích bývalého Sovětského svazu, Střední Asie, Arábie a Balkánu.

Pracujeme dnes  prostřednictvím profesionální sítě stálých delegátů a teritoriálních kanceláří. Monitorujeme nepřetržitě vnitřní i vnější ekonomickou situaci v sedmině světa. Díky našemu servisu, organizování lidských zdrojů a efektivnímu používání schopností naší obchodní komory jsme byli schopni operativně pomáhat a řešit problémy i v naprosto výjimečné a extrémní době, kterou přinesla celosvětová pandemie Covidu-19 v loňském roce.

Jednoznačně se ukázala kvalita systému komory. Potvrdila se akceschopnost a hluboká znalost problematiky. Vzhledem rozsáhlosti teritoria, ve kterém komora operuje, jsme vždy i v minulosti  museli komunikaci řešit distanční formou, proto pro nás nebylo problémem náhlé uzavření hranic, zastavení cestování do zahraničí a znemožnění osobních kontaktů. To vše by ale nefungovalo, pokud by komora nevybudovala během 20 let svou vlastní síť stálých delegátů, kterou tvoří špičkoví profesionálové s vysokým morálním kreditem.

Jedině tak jsme mohli nepřerušeně dál poskytovat své služby a pomoc všem, kteří ji potřebovali.

Podnikatelská veřejnost v tomto mimořádném období velmi rychle zjistila, že ne všichni kteří se vydávali za odborníky na mezinárodní obchod a mezinárodní vztahy jsou schopni takovouto situaci zvládat.  Ukázalo se, že  nemají znalost teritoria, nejsou schopni generovat reálná řešení a pokud ano, tak stejně nemají  zahraniční partnery a kontakty, se kterými by pomoc a projekty realizovali.

Komora naopak s takovými projekty a systémem konkrétní podpory přicházela a realizovala je. Ukázalo se, že dlouhodobě prosazovaný komorový projekt bilaterální obchodní spolupráce na třetích trzích je jedním z nosných řešení podpory exportu právě v dobách mimořádné situace.

K tomu ČSOK obchodní komora pořádala desítky online obchodních bilaterálních i multilaterálních mezinárodních obchodních jednání, která organizovala ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky, velvyslanectvími a ministerstvy Ruské federace, Kazachstánu a dalšími partnery.

Krizový rok 2020 ověřil skutečnou kvalitu schopností a přátelských vztahů ve společnosti po celém světě. Minulý rok jednoznačně také ukázal, kdo je kdo. A hlavně nám pomohl poznat sebe sama. Jak jsme my sami schopni zvládnout neočekávanou situaci ve svém soukromém i pracovním životě.

Komora z tohoto těžkého období vyšla posílena s velmi dobrým hodnocením a v  roce 2021 v tom bude pokračovat. Je to rok naděje a obnovy. Je ale také potřeba si vzít z uplynulého nelehkého období ponaučení, aby všechny ty lidské, morální i ekonomické oběti nebyly zbytečné.

Komora se na rok 2021 pečlivě připravila a vytvořila široký mezinárodní program projektů a aktivit, který  má za úkol rychle a efektivně pomoci podnikatelské veřejnosti  k obnově a návratu k  plnému výkonu.

Jedná se o konkrétní připravené infrastrukturní a obchodní projekty, programy investic, programy podpory exportu, mezinárodní meziuniverzitní spolupráce ve vzdělávání, vědě a výzkumu a další rozvojové a podpůrné programy obnovy.

Jménem naší obchodní komory přeji všem spolupracovníkům, členům, klientům a partnerům hodně sil a optimismu do roku naděje a obnovy!

 

Jiří Nestával

Prezident obchodní komory

ZPĚT NA SEZNAM