16. 6. 2019  |  Newsroom

MOSKEVSKÁ MEZIUNIVERZITNÍ A VĚDECKÁ SETKÁVÁNÍ

ČSOK obchodní komora prostřednictvím prezidenta komory a za účasti profesora Karla Raise, poslance a vedoucího představitele parlamentního výboru pro vzdělávání, vědu a výzkum a za podpory stálého představitele ČSOK v Moskvě uspořádala bilaterární i multilaterální setkání a jednání se skoro 20 státními i privátními univerzitami Ruské federace. Prostory Českého domu v Moskvě poskytly jako vždy skvělý servis a zázemí této úspěšné akci.

Tak jako v Petrohradu, tak i v Moskvě byly tématem jednání  aktuální nabídky studijních programů , které nabízí české univerzity. Programy MBA nebo nově připravovaný studijní program International Bussines Management na VUT Brno  ,výuka českého jazyka na VŠTE v Českých Budějovicích, letní studentské tábory, stáže, doktorandská studia, vědecké publikování, vědecké konference a vědecké workshopy, vytváření mezinárodních vědeckých týmu složených ze studentů nebo vědců pedagogů .

Česká delegace se sešla i s představiteli Ruského svazu průmyslu a jednala na žádost ruské strany o spolupráci a podpoře v oblasti předání zkušenosti v takových tématech jako průmysl 4.0, standardizace a certifikace, jakost řízení a další.

Vyvrcholením pracovního pobytu v Moskvě byla účast na konferenci na moskevské obchodní a průmyslové komoře  ,kde se uskutečnila série jednání s VIP politických  i podnikatelských kruhů moskevského prostředí  a kuloárů .

 

ZPĚT NA SEZNAM