9. 2. 2019  |  Newsroom

Ministerstvo školství a ministerstvo vědy Černé Hory

Státní tajemník ministerstva školství Černé Hory za účasti početné skupiny nejvyšších funkcionářů ‎ministerstva přijalo českou delegaci vedenou prezidentem komory a předsedou výboru vysokého školství a vědy prof.Karlem Raisem.
Po úvodním vzájemném seznámí ‎s cíly a očekáváním obou stran byla zahájena diskuse nejen o meziuniverzitní spolupráci ,ale také o spolupráci a zapojení do české strany na budování a rozvoji učňovského školství a vzdělávání a rekvalifikace zaměstnanců. 

Obzvláště poslední téma je věc, která v současné době hýbe Černou Horou. 
Akcent a priorita je zaměřena u ministerstva školství právě na řešení poskytování  kvalitního ‎vzdělávání budoucích nových řemeslníků,kterých je dnes všude na na všech trzích bez rozdílu kriticky nedostatek. 

Dalším důležitým bodem jednání byla i nabídka ze strany Institutu celoživotního vzdělávání na výuku českého jazyka pro zájemce o bezplatné studium Černohorců‎ na českých státních vysokých školách. 
 
Odkaz na články k tématu:

ZPĚT NA SEZNAM