26. 11. 2020  |  Newsroom

Kurz pro exportéry má akreditaci IES

ČSOK obchodní komora vytvořila ve spolupráci s ICV VUT Brno akreditovaný kurz pro exportéry. Kurz má za cíl během 3 měsíců připravit podnikatele začátečníka pro vstup na zahraniční trhy.

Kurz zahrnuje všechny fáze jednání se zahraničními partnery, počínaje výběrem vhodného cílového teritoria v návaznosti na druh zboží nebo služby, se kterou chce začínající exportér obchodovat, přes přípravu nabídky až po samotné vedení obchodního jednání. V šesti výukových blocích se tak exportér začátečník seznámí se všemi detaily a potřebnými úkony, které ho provedou bezpečně a úspěšně k očekávanému cíli. Přednášet a cvičit s účastníky kurzu v jednotlivých lekcích a přednáškách  budou zkušení obchodníci a praktici s bohatou zkušeností se zahraničním obchodem. Vysokou profesionální úroveň kurzu pro exportérypotvrzuje i skutečnost, že byl kurz akreditován nejen v České republice, ale také Mezinárodní akreditační společností IES London. Zájemci o kurz pro exportéry se mohou hlásit písemně na email adrese: sekretariat@csok.cz.

ZPĚT NA SEZNAM