13. 10. 2019  |  Newsroom

Klastr International Education & Science v Petrohradu

Komora pořádala pracovní setkání mezi českými a ruskými univerzitami v Petrohradu. Akce navazovala přímo na červnovou návštěvu prezidenta komory a profesora Karla Raise , poslance parlamentu a místopředsedu parlamentního výboru pro vzdělávání a vědu.

Komorou založený klastr International Education & Science ,který sdružuje české
univerzity za účelem společné zahraniční aktivity zaměřené na meziuniverzitní
spolupráci a nábor zahraničních studentů umožňuje navazovat přímé kontakty mezi
univerzitami.
V Petrohradu se setkání s Čechy zúčastnilo již po druhé během posledních  4
měsíců skoro 20 ruských univerzit . 
Petrohradské Technické i humanitní univerzity zastoupené rektory, prorektory,
děkany nebo řediteli zahraničních oddělení univerzit si pozorně vyslechly pestrou
nabídku z české strany.
Doktorandská a magisterská studia , letní studentské tábory, studia MBA , výuka
českého jazyka bylo zlomkem nabídky, kterou česká strana na meziuniverzitním
setkání prezentovala.
Zájem o spolupráci s českými univerzitami byl tak veliký, že do Petrohradu na setkání
přiletěla i delegace pedagogické univerzity až z daleké baškortostánské Ufy vedené
prorektorem univerzity.
Součástí programu byla i pracovní návštěva Petrohradské státní humanitní univerzity
odborů.
Jedná se o klasickou humanitní univerzitu jejíž vznik před 95 lety inicioval svaz
odborů. Dnes je již univerzita zcela nezávislá a z minulosti zůstal pouze název. Na 5
fakultách připravuje tisíce studentů na špičkové úrovni v oborech právo, filozofie a
politologie, žurnalistika, pedagogika ,filologie. Ale také například na umělecké fakultě
vzdělává a připravuje budoucí filmové tvůrce , herce ,tanečníky a další .
Pro účastníky české delegace se otevřely konkrétní možnosti spolupráce ,které
budou na platformě přímých meziuniverzitních kontaktů komorou podporovány a
realizovány.

ZPĚT NA SEZNAM